link to homepage logo
view product Преградни ѕидови

Преградни ѕидови

view product Ѕидови со инсталации

Ѕидови со инсталации

view product Ѕидни облоги

Ѕидни облоги

view product Спуштени плафони

Спуштени плафони

view product Фасадни решенија

Фасадни решенија

system-detail-cut
system-detail-cut

Technogips Pro L0-1

Сертифицирани системски решенија. Гарантирани резултати.

Неносечката Облога тип "Сув малтер"

Карактеристики

Височини до 3.00 m

Оптимална заштита од влага, кога користите:

 • Гипс-картонска плоча Тип Н2;
 • Гипс-картонска плоча Тип DFH2;
 • Гипс-картонска плоча Titan Board Тип DFH1IR;
 • Плоча Blue Board Тип GM DFH1IR;

Заштита од пожари, кога користите:

 • Гипс-картонска плоча Тип DF;
 • Гипс-картонска плоча Sound Comfort Extra DFIR;
 • Гипс-картонска плоча Тип DFH2;
 • Гипс-картонска плоча Titan Board Тип DFH1IR;
 • Плоча Blue Board Тип GM DFH1IR;

Високо ниво на изолација од воздушна бучава, кога користите:

 • Гипс-картонска плоча Sound Comfort Extra DFIR;
 • Гипс-картонска плочаTitan Board Тип DFH1IR;
 • Плоча Blue Board Тип GM DFH1IR;

Висока отпорност на удар и исклучителна цврстина при употреба:

 • Гипс-картонска плоча Titan Board Тип DFH1IR;
 • Плоча Blue Board Тип GM DFH1IR;

Компоненти на системот

1 Гипс-картонска плоча Technogips Pro Тип A / H2 / DF / DFH2 / Sound Comfort Extra DFIR / Titan Board / Blue Board
2 FIX - Лепак за гипс-картонски плочи
3 Бандажна лента на сите споеви на последниот слој + периферните
4 Исполнувач на споеви FUGA&FINISH / FUGA на сите слоеви
  Глет маса за глетување SATEN / FUGA&FINISH Light

 

Пресек

Пресек

Детали

download document

Det. H01.Подолжен спој на плочи, хоризонтален пресек

download document

Det. H02.Дилатационен спој, хоризонтален пресек

download document

Det. H03.Надворешен агол, хоризонтален пресек

download document

Det. H03.2.Внатрешен агол, хоризонтален пресек

download document

Det. H04. Столб, хоризонтален пресек

download document

Det. V01.1. Спој со масивен плафон, вертикален пресек

download document

Det. V01.2.Спој со спуштен плафон, вертикален пресек

download document

Det. V02. Челен спој на плочи, вертикален пресек

download document

Det. V03.Спој со подлога, вертикален пресек

Документи

download document

Технички каталог

download document

Каталог противпожарна заштита

Поврзани производи

view product
FIX лепак за гипс-картонски плочи

FIX лепак за гипс-картонски плочи

view product
FUGA исполнувач на споеви

FUGA исполнувач на споеви

view product
Хартиена бандажна лента

Хартиена бандажна лента

Поврзани системи

view product
Technogips Pro S1-3

Technogips Pro S1-3

view product
Technogips Pro L1-2

Technogips Pro L1-2

view product
Technogips Pro L1-1

Technogips Pro L1-1

Поврзани написи за блогови

read blog post

01.06.2021

HOW TO: Високи ѕидови, Соодветни производи за постигнување на завршна обработка на ниво Q1, Q2, Q3 и Q4, најсоодветна бандажна лента за армирање на фуги

Денес ви даваме повеќе информации на следните теми: какви решенија предлагаме за високи ѕидови, кои се најсоодветните производи за секое од...

read blog post

30.09.2020

Завршна обработка на фуги со валјак и нож, ниво за завршна обработка Ниво Q2

Во оваа видео ви презентираме како завршно да се обработат фугите кај гипс-картонски плочи со ролер и нож, после армирањето со лента за фуги....

read blog post

01.06.2021

HOW TO: Високи ѕидови, Соодветни производи за постигнување на завршна обработка на ниво Q1, Q2, Q3 и Q4, најсоодветна бандажна лента за армирање на фуги

Денес ви даваме повеќе информации на следните теми: какви решенија предлагаме за високи ѕидови, кои се најсоодветните производи за секое од...

read blog post

30.09.2020

Завршна обработка на фуги со валјак и нож, ниво за завршна обработка Ниво Q2

Во оваа видео ви презентираме како завршно да се обработат фугите кај гипс-картонски плочи со ролер и нож, после армирањето со лента за фуги....