link to homepage logo

Titan Board

Една плоча. Безброј можности.

Дознајте повеќе

Плочи

Внатрешна и надворешна плоча.

Дознајте повеќе

Системски решенија

Преграден ѕид, Ѕид со инсталации, Ѕидни облоги, Спуштени плафони, Фасадни решенија

Дознајте повеќе

Шрафови

Целосна палета на завртки за сува градба

Дознајте повеќе

FUGA & FINISH Light

Готова за употреба универзална смеса, соодветна за фугирање на гипс-картонски плочи или за целосно глетување.

Дознајте повеќе

SPRINT PLUS

Лесен машински малтер на база на гипс за еднослојно нанесување кај внатрешни ѕидови и плафони во простории со релативна влажност.

Дознајте повеќе

Заштита од корозија

Профили, завртки и аксесоари за дополнителна сигурност и долготрајност дури и при агресивна средина.

Дознајте повеќе

Грижа за животната средина

Еколошки производи и системи за здрава, безбедна и комфорна средина за живеење. Произведени со грижа за природата.

Дознајте повеќе

Блог

Корисни совети, вести и статии.

Дознајте повеќе
technogips-logo

Социјални мрежи

open image in instagram

Premium mineral glass wool of a new generation. 🌟 For...

open image in instagram

Building a partition wall...

open image in instagram

We believe that every...

Видете повеќе
open image in instagram

Safety and comfort begin...

open image in instagram

To ensure every space is...

open image in instagram

👷 Our certified shaft walls are the perfect solution for...

open image in instagram

👷 With Technogips Pro's certified wall lining systems,...

open image in instagram

Certified partition walls...

open image in instagram

Technogips Pro's Certified...

Техничка консултација

Најдете го најсоодветното решение за Вас

Дознајте повеќе