link to homepage logo

Документациjа за производите Техногипс Про

DoP - Изјава за експлоaтациските индикатори

TDS - Технички лист 

SDS - Безбедносен сертификат

EPD - Еколошка декларација на производот

Плочи

Стандардна гипс-картонска плоча Тип A

download file Изјава за експлоaтациските индикатори
download file Технички лист
download file Безбедносен сертификат
download file Environmental Product Declaration

Импрегнирана гипс-картонска плоча Тип H2

download file Изјава за експлоaтациските индикатори
download file Технички лист
download file Безбедносен сертификат
download file Environmental Product Declaration

Противпожарна гипс-картонска плоча Тип DF

download file Изјава за експлоaтациските индикатори
download file Технички лист
download file Безбедносен сертификат
download file Environmental Product Declaration

Противпожарна и импрегнирана гипс-картонска плоча Тип DFH2

download file Изјава за експлоaтациските индикатори
download file Технички лист
download file Безбедносен сертификат
download file Environmental Product Declaration

Sound Comfort Extra Pro DFIR

download file Изјава за експлоaтациските индикатори
download file Технички лист
download file Безбедносен сертификат
download file Environmental Product Declaration

Titan Board Тип DFH1IR

download file Изјава за експлоaтациските индикатори
download file Безбедносен сертификат
download file Технички лист
download file Environmental Product Declaration
download file Брошура за производи

Blue Board Тип GMFH1IR

download file Изјава за експлоaтациските индикатори
download file Технички лист
download file Безбедносен сертификат
download file Environmental Product Declaration

PERMABASE армирано цементна плоча

download file Изјава за експлоaтациските индикатори
download file Технички лист

Суви смеси

FIX лепак за гипс-картонски плочи

download file Изјава за експлоaтациските индикатори
download file Безбедносен сертификат
download file Технички лист

FUGA исполнувач на споеви

download file Изјава за експлоaтациските индикатори
download file Технички лист
download file Безбедносен сертификат

FUGA & FINISH Light готова за употреба смеса

download file Изјава за експлоaтациските индикатори
download file Технички лист
download file Безбедносен сертификат

FUGA Hydro импрегниран исполнувач на споеви

download file Изјава за експлоaтациските индикатори
download file Технички лист
download file Безбедносен сертификат

SATEN глет маса за завршно глетување

download file Изјава за експлоaтациските индикатори
download file Технички лист
download file Безбедносен сертификат

Градежен гипс

download file Изјава за експлоaтациските индикатори
download file Технички лист
download file Безбедносен сертификат

Гипсени малтери

SPRINT гипсен малтер за машинско и рачно малтерисување

download file Изјава за експлоaтациските индикатори
download file Технички лист
download file Безбедносен сертификат

SPRINT Plus лесен гипсен малтер за машинско и рачно малтерисување

download file Изјава за експлоaтациските индикатори
download file Технички лист
download file Безбедносен сертификат

Премиум профили за сува градба

Премиум профил CW

download file Изјава за експлоaтациските индикатори
download file Технички лист

Премиум профил UW

download file Изјава за експлоaтациските индикатори
download file Технички лист

Премиум профил CD

download file Изјава за експлоaтациските индикатори
download file Технички лист

Премиум профил UD

download file Изјава за експлоaтациските индикатори
download file Технички лист

Премиум профил UА

download file Изјава за експлоaтациските индикатори
download file Технички лист

CW профил Super Premium C4

download file Изјава за експлоaтациските индикатори
download file Технички лист

UW профил Super Premium C4

download file Изјава за експлоaтациските индикатори
download file Технички лист

CD профил Super Premium C4

download file Изјава за експлоaтациските индикатори
download file Технички лист

UD профил Super Premium C4

download file Изјава за експлоaтациските индикатори
download file Технички лист

CW профил Super Premium C5

download file Изјава за експлоaтациските индикатори
download file Технички лист

UW профил Super Premium C5

download file Изјава за експлоaтациските индикатори
download file Технички лист

CD профил Super Premium C5

download file Изјава за експлоaтациските индикатори
download file Технички лист

UD профил Super Premium C5

download file Изјава за експлоaтациските индикатори
download file Технички лист

Крепежи за сува градба

Брз шраф TN 3.5 mm

download file Изјава за експлоaтациските индикатори
download file Технички лист

Завртка за гипс картон TN 5.5 mm

download file Изјава за експлоaтациските индикатори
download file Технички лист

Саморезен шраф TB 3.5 mm

download file Изјава за експлоaтациските индикатори
download file Технички лист

Шраф за лим, TEX LN 4.2 mm

download file Изјава за експлоaтациските индикатори
download file Технички лист

Саморезен шраф за лим, TEX LB 4.2 mm

download file Изјава за експлоaтациските индикатори
download file Технички лист

Саморезен шраф за лим, TEX со рамна глава LB 4.2 mm

download file Изјава за експлоaтациските индикатори
download file Технички лист

Саморезен шраф за лим, TEX LB 3.5 mm

download file Изјава за експлоaтациските индикатори
download file Технички лист

Саморезен шраф за лим HEX LB 5.5 mm

download file Изјава за експлоaтациските индикатори
download file Технички лист

Ротациона типла 6 mm

download file Изјава за експлоaтациските индикатори
download file Технички лист

Сидрест клин 6 mm

download file Изјава за експлоaтациските индикатори
download file Технички лист - Сидрест клин
download file Технички лист - Сидрест клин DN6

Titan шраф TN 3.9 mm

download file Изјава за експлоaтациските индикатори
download file Технички лист

Брз шраф TN Super Premium C5

download file Изјава за експлоaтациските индикатори
download file Технички лист

Саморезен шраф TB Super Premium C5

download file Изјава за експлоaтациските индикатори
download file Технички лист

Blue Board шраф TB Super Premium C5

download file Изјава за експлоaтациските индикатори
download file Технички лист

Саморезен шраф за лим LB Super Premium C5

download file Изјава за експлоaтациските индикатори
download file Технички лист

Саморезен шраф TB 3.5 mm

download file Изјава за експлоaтациските индикатори
download file Технички лист

Брз шраф за дрво TX 3.5 mm

download file Изјава за експлоaтациските индикатори
download file Технички лист

Брз шраф на лента TN 3.5 mm

download file Изјава за експлоaтациските индикатори
download file Технички лист

Аксесоари за сува градба

Директен држач

download file Изјава за експлоaтациските индикатори
download file Технички лист

Анкер држач брз, тип Месечина

download file Изјава за експлоaтациските индикатори
download file Технички лист

Анкер држач брз, тип Сидро

download file Изјава за експлоaтациските индикатори
download file Технички лист

Анкерфикс држач за дрво

download file Изјава за експлоaтациските индикатори
download file Технички лист

Жица со увце

download file Изјава за експлоaтациските индикатори
download file Технички лист

Жица со кука

download file Изјава за експлоaтациските индикатори
download file Технички лист

Двоен федер

download file Изјава за експлоaтациските индикатори
download file Технички лист

Спојка за CD профил

download file Изјава за експлоaтациските индикатори
download file Технички лист

Крстеста спојка за CD профил

download file Изјава за експлоaтациските индикатори
download file Технички лист

Сидреста винкла за CD профил

download file Изјава за експлоaтациските индикатори
download file Технички лист

Спојка за CD профил за едно ниво

download file Изјава за експлоaтациските индикатори
download file Технички лист

Нониус држач, долен дел

download file Изјава за експлоaтациските индикатори
download file Технички лист

Нониус држач, горен дел

download file Изјава за експлоaтациските индикатори
download file Технички лист

Нониус држач, сигурносна спојница

download file Изјава за експлоaтациските индикатори
download file Технички лист

Премиум алу-заштитен аголен профил

download file Изјава за експлоaтациските индикатори
download file Технички лист

Стандартен алу-заштитен аголен профил

download file Изјава за експлоaтациските индикатори
download file Технички лист

Премиум аголна заштитна лајсна за малтер

download file Изјава за експлоaтациските индикатори
download file Технички лист

Прифатна винкла за врата за UA 50/75/100 профили

download file Изјава за експлоaтациските индикатори
download file Технички лист

Шраф за прифатна винкла

download file Изјава за експлоaтациските индикатори
download file Технички лист

Бандажна лента од стаклени влакна

download file Изјава за експлоaтациските индикатори
download file Технички лист

Мрежеста бандажна лента – самолеплива

download file Изјава за експлоaтациските индикатори
download file Технички лист

Хартиена бандажна лента

download file Изјава за експлоaтациските индикатори
download file Технички лист

Акустична лента - самолеплива

download file Изјава за експлоaтациските индикатори
download file Технички лист

Ревизиони отвори

download file Изјава за експлоaтациските индикатори
download file Технички лист

Директен држач 125 Super Premium C5

download file Изјава за експлоaтациските индикатори
download file Технички лист

CD Спојка профил Супер Премиум C5

download file Изјава за експлоaтациските индикатори
download file Технички лист

Крстеста спојка за CD профил Super Premium C5

download file Изјава за експлоaтациските индикатори
download file Технички лист

Нониус држач Super Premium C5, долен дел

download file Изјава за експлоaтациските индикатори
download file Технички лист

Нониус држач Super Premium C5, горен дел

download file Изјава за експлоaтациските индикатори
download file Технички лист

Нониус држач, сигурносна спојница Super Premium C5

download file Изјава за експлоaтациските индикатори
download file Технички лист

Акустичен директен држач 125

download file Изјава за експлоaтациските индикатори

Клик-фикс држач

download file Изјава за експлоaтациските индикатори

Акустичен анкер држач брз

download file Изјава за експлоaтациските индикатори

Премиум CD споjka 100

download file Изјава за експлоaтациските индикатори
download file Технически лист

Премиум CD крстаста спојка

download file Изјава за експлоaтациските индикатори

CD крстаста спојка на едно ниво

download file Изјава за експлоaтациските индикатори

TrennFix разделителна лента 65 mm

download file Изјава за експлоaтациските индикатори

ALUX заштитна аголна лента

download file Изјава за експлоaтациските индикатори

Cпецијален Директен држач

download file Изјава за експлоaтациските индикатори
download file Технички лист

Премиум CD спојка 80

download file Изјава за експлоaтациските индикатори
download file Технически лист

CD-UA крстеста спојка

download file Изјава за експлоaтациските индикатори
download file Технически лист

Нониус Држач за UA 50, Долен дел

download file Изјава за експлоaтациските индикатори
download file Технически лист

Премиум Нониус Држач, Долен дел

download file Изјава за експлоaтациските индикатори
download file Технически лист

Издолжувач за Нониус Дрчачи

download file Изјава за експлоaтациските индикатори
download file Технически лист

Спојка за Нониус држач

download file Изјава за експлоaтациските индикатори
download file Технически лист

Изолации

Камена Волна Rock LIGHT

download file Технички лист

Камена Волна Rock ACOUSTICplus

download file Технички лист

Стаклена Волна Premium 37 Bio Technogips Pro

download file Технички лист

Камена Волна Rock Roof-50

download file Технички лист

Камена Волна Rock Roof-30

download file Технички лист

Камена Волна Rock Roof-70

download file Технички лист

Камена Волна Rock Vent

download file Технички лист

Камена Волна Rock Contact

download file Технички лист

Камена Волна Rock Contact Plus

download file Технички лист