link to homepage logo
BG

Продуктова документация Техногипс Про

DoP - Декларация за експлоатационни показатели

TDS - Техническа карта

SDS - Лист за безопасност

EPD - Екологична продуктова декларация

Плоскости

Стандартна гипсокартонена плоскост Тип А

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта
download file Лист за безопасност
download file Екологична продуктова декларация

Влагоустойчива гипсокартонена плоскост Тип H2

Огнеустойчива гипсокартонена плоскост Тип DF

download file Декарация за експлоатационни показатели
download file Техническа картa
download file Екологична продуктова декларация
download file Лист за безопасност

Огнезащитна и влагоустойчива гипсокартонена плоскост Тип DFH2

download file Декарация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта
download file Лист за безопасност
download file Екологична продуктова декларация

Sound Comfort Extra DF Тип DF

download file Декарация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта
download file Лист за безопасност
download file Екологична продуктова декларация

Tiatan Board Тип DFH1IR

download file Декарация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта
download file Лист за безопасност
download file Екологична продуктова декларация

Blue Board Тип GMFH1IR

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта
download file Лист за безопасност
download file Екологична продуктова декларация

Сухи гипсови смеси

FIX гипсово лепило за гипсокартонени плоскости

download file Декарация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта
download file Лист за безопасност

FUGA гипсова фугираща смес

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Лист за безопасност
download file Техническа карта

FUGA & FINISH Light лека, готова за употреба смес

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта
download file Техническа карта

FUGA Hydro влагоустойчива фугираща смес

download file Декарация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта
download file Лист за безопасност

SATEN гипсова ръчна шпакловка

download file Декарация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта
download file Лист за безопасност

Строителен гипс

download file Тест
download file Техническа карта
download file Лист за безопасност

Премиум профили за сухо строителство

Премиум профил CW

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Премиум профил UW

download file Декарация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Премиум профил CD

download file Декарация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Премиум профил UD

download file Декарация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Премиум профил UA

download file Декарация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Крепежи за сухо строителство

Рапиден винт TN 3.5 mm

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Винт за гипсокартон TN 5.5 mm

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Cement Board винт TN 3.9 mm

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Рапиден винт Копче LN 4.2 mm

download file Декларация за експлоатационни показатели

Самопробивен винт Копче LB 4.2 mm

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Самопробивен винт Копче с плоска глава LB 4.2 mm

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Самопробивен винт Копче LB 3.5 mm

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Самоприбивен винт HEX LB 5.5 mm

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Пирон дюбел 6 mm

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Анкер клин 6 mm

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Titan винт TN 3.9 mm

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

download file Декларация за експлоатационни показатели

download file Декларация за експлоатационни показатели

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Аксесоари за сухо строителство

Директен окачвач

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Бърз окачвач Тип Луна

download file Декларация на експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Бърз окачвач Tип Котва

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Анкервинкел Tип Котва

download file Декларация на експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Шиш с ухо

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Технически лист

Шиш с кука

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Двойна пружина

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

CD съединител

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

CD връзка за две нива

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

CD анкер скоба

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

CD връзка за едно ниво

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Нониус окачвач, долна част

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Нониус окачвач, горна част

download file Техническа карта

Скоба за нониус окачвач

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Премиум алуминиев ъглозащитен профил

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Стандартен алуминиев ъглозащитен профил

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Премиум поцинкован ъгъл за мазилка

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Болт за пета за UA

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Пета за UA

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Стъклофибърна лента за фуги

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Самозалеваща лента за фуги

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Хартиена лента за фуги

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Акустична лента

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Ревизионен отвор

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Директен окачвач 125 Super Premium C5

download file Декларация на експолатационни показатели
download file Техническа карта

CD съединител Super Premium C5

CD връзка за две нива Super Premium C5

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Нониус окачвач Super Premium C5, долна част

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Нониус окачвач Super Premium C5, горна част

download file Техническа карта

Скоба за нониус окачвач Super Premium C5

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Гипсови мазилки

SPRINT гипсова мазилка за машинно и ръчно полагане

download file Декларация на експлоатационни показатели
download file Техническа карта
download file Лист за безопасност

SPRINT Plus лека гипсова мазилка замашинно и ръчно полагане

download file Декарация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта
download file Лист за безопасност