link to homepage logo

Продуктова документация Техногипс Про

DoP - Декларация за експлоатационни показатели

TDS - Техническа карта

SDS - Лист за безопасност

EPD - Екологична продуктова декларация

Плоскости

Стандартна гипсокартонена плоскост Тип А

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта
download file Лист за безопасност
download file Екологична продуктова декларация

Влагоустойчива гипсокартонена плоскост Тип H2

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта
download file Лист за безопасност
download file Екологична продуктова декларация

Огнеустойчива гипсокартонена плоскост Тип DF

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта
download file Лист за безопасност
download file Екологична продуктова декларация

Огнезащитна и влагоустойчива гипсокартонена плоскост Тип DFH2

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта
download file Лист за безопасност
download file Екологична продуктова декларация

Sound Comfort Extra DF Тип DFIR

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта
download file Лист за безопасност
download file Екологична продуктова декларация

Titan Board Тип DFH1IR

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта
download file Лист за безопасност
download file Екологична продуктова декларация
download file Продуктова брошура

Blue Board Тип GMFH1IR

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта
download file Лист за безопасност
download file Екологична продуктова декларация
download file Blue Board Системи

Permabase циментфазерна плоскост

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Сухи гипсови смеси

FIX гипсово лепило за гипсокартонени плоскости

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Декларация за експлоатационни показатели 2019
download file Техническа карта
download file Лист за безопасност

FUGA гипсова фугираща смес

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта
download file Лист за безопасност

FUGA & FINISH Light лека, готова за употреба смес

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта
download file Лист за безопасност

FUGA Hydro влагоустойчива фугираща смес

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта
download file Лист за безопасност

SATEN гипсова ръчна шпакловка

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта
download file Лист за безопасност

Строителен гипс

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта
download file Лист за безопасност

Гипсови мазилки

SPRINT гипсова мазилка за машинно и ръчно полагане

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта
download file Лист за безопасност

SPRINT Plus лека гипсова мазилка замашинно и ръчно полагане

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта
download file Лист за безопасност

Премиум профили за сухо строителство

Премиум профил CW

download file Декарация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Премиум профил UW

download file Декарация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Премиум профил CD

download file Декарация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Премиум профил UD

download file Декарация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Премиум профил UA

download file Декарация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

CW профил Super Premium C4

download file Декарация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

UW профил Super Premium C4

download file Декарация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

CD профил Super Premium C4

download file Декарация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

UD профил Super Premium C4

download file Декарация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

CW профил Super Premium C5

download file Декарация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

UW профил Super Premium C5

download file Декарация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

CD профил Super Premium C5

download file Декарация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

UD профил Super Premium C5

download file Декарация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Крепежи за сухо строителство

Рапиден винт TN 3.5 mm

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Винт за гипсокартон TN 5.5 mm

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Cement Board винт TN 3.9 mm

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Рапиден винт Копче LN 4.2 mm

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Самопробивен винт Копче LB 4.2 mm

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Самопробивен винт Копче с плоска глава LB 4.2 mm

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Самопробивен винт Копче LB 3.5 mm

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Самоприбивен винт HEX LB 5.5 mm

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Пирон дюбел 6 mm

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Анкер клин 6 mm

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Titan винт TN 3.9 mm

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Рапиден винт TN 3.5 mm Super Premium C5

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Самопробивен винт TB 3.5 mm Super Premium C5

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Blue Board винт TB 3.9 mm Super Premium C5

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Самопробивен винт Копче LB 4.2 mm Super Premium C5

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Самопробивен винт TB 3.5 mm

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Рапиден винт за дърво TX 3.5 mm

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Рапиден винт на лента TN 3.5 mm

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Аксесоари за сухо строителство

Директен окачвач

download file Декларация на експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Бърз окачвач Тип Луна

download file Декларация на експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Бърз окачвач Tип Котва

download file Декларация на експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Анкервинкел Tип Котва

download file Декларация на експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Шиш с ухо

download file Декларация на експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Шиш с кука

download file Декларация на експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Двойна пружина

download file Декларация на експлоатационни показатели
download file Техническа карта

CD съединител

download file Декларация на експлоатационни показатели
download file Техническа карта

CD връзка за две нива

download file Декларация на експлоатационни показатели
download file Техническа карта

CD анкер скоба

download file Декларация на експлоатационни показатели
download file Техническа карта

CD връзка за едно ниво

download file Декларация на експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Нониус окачвач, долна част

download file Декларация на експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Нониус окачвач, горна част

download file Декларация на експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Скоба за нониус окачвач

download file Декларация на експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Премиум алуминиев ъглозащитен профил

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Стандартен алуминиев ъглозащитен профил

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Премиум поцинкован ъгъл за мазилка

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Болт за пета за UA

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Пета за UA

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Стъклофибърна лента за фуги

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Самозалеваща лента за фуги

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Хартиена лента за фуги

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Акустична лента

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Ревизионен отвор

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Директен окачвач 125 Super Premium C5

download file Декларация на експлоатационни показатели
download file Техническа карта

CD съединител Super Premium C5

download file Декларация на експлоатационни показатели
download file Техническа карта

CD връзка за две нива Super Premium C5

download file Декларация на експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Нониус окачвач Super Premium C5, долна част

download file Декларация на експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Нониус окачвач Super Premium C5, горна част

download file Декларация на експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Скоба за нониус окачвач Super Premium C5

download file Декларация на експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Акустичен директен окачвач 125

download file Декларация на експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Клик-фикс окачвач

download file Декларация на експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Акустичен бърз окачвач

download file Декларация на експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Премиум CD съединител 100 mm

download file Декларация на експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Премиум CD връзка за две нива

download file Декларация на експлоатационни показатели
download file Техническа карта

CD кръстата връзка за едно ниво

download file Декларация на експлоатационни показатели
download file Техническа карта

TrennFix разделителна лента 65 mm

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

ALUX ъглозащитна лента

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Специален директен окачвач

download file Декларация на експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Премиум CD съединител 80 mm

download file Декларация на експлоатационни показатели
download file Техническа карта

CD-UA връзка за две нива

download file Декларация на експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Нониус окачвач за UA 50, долна част

download file Декларация на експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Премиум нониус окачвач, долна част

download file Декларация на експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Удължител за нониус окачвач

download file Декларация на експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Съединител за нониус окачвач

download file Декларация на експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Изолации

Каменна вата Rock LIGHT

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Каменна вата Rock ACOUSTICplus

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Thermo - Аcoustic Pro Roll 0.037

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Каменна вата Rock Roof-50

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Каменна вата Rock Roof-30

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Каменна вата Rock Roof-70

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Каменна вата Rock Vent

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Каменнна вата Rock Contact

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Каменнна вата Rock Contact Plus

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта

Thermo - Acoustic Pro Board 0.037

download file Декларация за експлоатационни показатели
download file Техническа карта