link to homepage logo

Dokumentet e produkteve të Technogips Pro

DoP - Deklarata e performancës

TDS - Fleta e të dhënaveteknike

SDS - Fleta e të Dhënave të Sigurisë

EPD - Deklarata Mjedisore e Produkteve

Pllakat

Pllakë standarte gipsi Tip A

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike
download file Fletë të dhënave të sigurisë
download file Environmental Product Declaration

Pllakë gipsi rezistente kundër lagështirës Tip H2

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike
download file Fletë të dhënave të sigurisë
download file Environmental Product Declaration

Pllakë gipsi rezistente ndaj zjarrit Tip DF

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike
download file Fletë të dhënave të sigurisë
download file Environmental Product Declaration

Pllakë gipsi rezistente ndajzjarrit dhe lagështirës Tip DFH2

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike
download file Fletë të dhënave të sigurisë
download file Environmental Product Declaration

Sound Comfort Extra Tip DFIR

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike
download file Fletë të dhënave të sigurisë
download file Environmental Product Declaration

Titan Board Tip DFH1IR

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike
download file Fletë të dhënave të sigurisë
download file Environmental Product Declaration
download file Broshurë e produktit

Blue Board Tip GMFH1IR

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike
download file Fletë të dhënave të sigurisë
download file Environmental Product Declaration
download file Blue Board Sistemet

PERMABASE pllakë me fibra çimento

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike

Përzierjet

FIX Ngjitës gipsi

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike
download file Fletë të dhënave të sigurisë

FUGA Stuko për t me baz gipsi

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike
download file Fletë të dhënave të sigurisë

FUGA & FINISH Light

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike
download file Fletë të dhënave të sigurisë

FUGA Hydro Stuko me bazë gipsi rezistente ndaj lagështires

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike
download file Fletë të dhënave të sigurisë

SATEN Stuko patinimi

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike
download file Fletë të dhënave të sigurisë

Stuko gipsi për ndërtim

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike
download file Fletë të dhënave të sigurisë

Suva

SPRINT Llaç gipsi per suvatim me dore dhe makineri

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike
download file Fletë të dhënave të sigurisë

SPRINT Plussuva me peshe te lehte per perdorim me makineri dhe me dore

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike
download file Fletë të dhënave të sigurisë

Profilet

Profil Premium CW

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike

Profil Premium UW

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike

Profil Premium CD

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike

Profil Premium UD

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike

Profil Premium UA

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike

CW Profil Super Premium C4

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike

UW Profil Super Premium C4

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike

CD Profil Super Premium C4

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike

UD Profil Super Premium C4

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike

CW profil Super Premium C5

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike

UW profil Super Premium C5

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike

CD profil Super Premium C5

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike

UD profil Super Premium C5

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike

Fiksues

Vidë për muret e thata TN 3.5 mm

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike

Vidë gipsi TN 5.5 mm

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike

Cement Board vidë TN 3.9 mm

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike

Vidë për muret e thata me vetë-shpim TB 3.5 mm

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike

Vidë TEX me vetë-shpim LB 4.2 mm

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike

Vidë TEX me vetë-shpim Flat Head LB 4.2 mm

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike

Vidë TEX me vetë-shpim LB 3.5 mm

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike

Vidë me vetë-shpim për muret e thata HEX LB 5.5 mm

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike

Upa Nailoni 6 mm

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike

Upa tavani

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike

Vidë me vetë-shpim TEX LB Super Premium C5

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike

Vidë për muret e thata TN Super Premium C5

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike

Vidë për muret e thata me vetë-shpim TB 3.5 mm Super Premium C5

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike

Blue Board Vidë TN Super Premium C5

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike

Vidë me vetë-shpim TEX LB Super Premium C5

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike

Vidë për muret e thata me vetë-shpim TB 3.5 mm

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike

Vida per te druri TX 3.5 mm

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike

Vidë për muret e thata shiriti TN 3.5 mm

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike

Aksesore

Kllapa rregulluese

download file Fleta e të dhënave teknike

Varese, "Moon"

download file Fleta e të dhënave teknike

Varese, "Anchor"

download file Fleta e të dhënave teknike

Varëse shirit e gdhendur, "Anchor"

download file Fleta e të dhënave teknike

Tel mbajtës me filik

download file Fleta e të dhënave teknike

Tel mbajtës me cengel

download file Fleta e të dhënave teknike

Kapëse e dyfishtë

download file Fleta e të dhënave teknike

Lidhëse gjatësore për CD

download file Fleta e të dhënave teknike

Kapëse për lidhje kryq të CD

download file Fleta e të dhënave teknike

Këndi i spirancës të CD

download file Fleta e të dhënave teknike

CD lidhës nivelesh

download file Fleta e të dhënave teknike

Lidhëse Nonius, pjesen e poshtme

download file Fleta e të dhënave teknike

Lidhëse Nonius, pjesën lartë

download file Fleta e të dhënave teknike

Lidhëse Nonius kllapë sigurie

download file Fleta e të dhënave teknike

Këndore alumini premium

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike

Këndore alumini standarte

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike

Këndore hekuri per llacëra

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike

Këndore UA

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike

Vida UA për këndet

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike

Shirit bashkimi me fibra qelq

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike

Shirit bashkimi vetë-ngjitës

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike

Shirit letre për bashkimet

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike

Shirit izolues akustik

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike

Portë teknike

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike

Kllapa rregulluese 125 Super Premium C5

download file Fleta e të dhënave teknike

Lidhëse gjatësore për CD Super Premium C5

download file Fleta e të dhënave teknike

Kapëse për lidhje kryq të CD Super Premium C5

download file Fleta e të dhënave teknike

Lidhëse Nonius Super Premium C5, pjesen e poshtme

download file Fleta e të dhënave teknike

Lidhëse Nonius Super Premium C5, pjesën lartë

download file Fleta e të dhënave teknike

Lidhëse Nonius kllapë sigurie Super Premium C5

download file Fleta e të dhënave teknike

Acoustic Adjusting Bracket 125

download file Deklarata e performancës
download file Fleta e të dhënave teknike

Click-Fix Hanger

download file Deklarata e performancës
download file Fleta e të dhënave teknike

Acoustic Rotary Hanger

download file Deklarata e performancës
download file Fleta e të dhënave teknike

Lidhëse Technogips Pro për CD 100 mm

download file Deklarata e performancës
download file Fleta e të dhënave teknike

Premium CD Cross Connector

download file Deklarata e performancës
download file Fleta e të dhënave teknike

CD Crosswise-Four-Sided Connector

download file Deklarata e performancës
download file Fleta e të dhënave teknike

TrennFix Separation Strip 65 mm

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike

ALUX Corner Tape

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike

E veçantë Kllapa rregulluese

download file Fleta e të dhënave teknike

Lidhëse gjatësore për CD 80 mm

download file Deklarata e performancës
download file Fleta e të dhënave teknike

Kapëse për lidhje kryq të CD-UA

download file Fleta e të dhënave teknike

Lidhëse Nonius të UA, pjesen e poshtme

download file Fleta e të dhënave teknike

Lidhëse Nonius Premium, pjesen e poshtme

download file Fleta e të dhënave teknike

Zgjatje për Nonius Hanger

download file Fleta e të dhënave teknike

Lidhës për Nonius Hanger

download file Fleta e të dhënave teknike

Izolimet

Leshi i Gurit Rock LIGHT

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike

Leshi i Gurit Rock ACOUSTICplus

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike

Thermo - Аcoustic Pro Roll 0.037

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike

Leshi i Gurit Rock Roof-50

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike

Leshi i Gurit Rock Roof-30

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike

Leshi i Gurit Rock Roof-70

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike

Leshi i Gurit Rock Vent

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike

Leshi i Gurit Rock Contact

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike

Leshi i Gurit Rock Contact Plus

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike

Thermo - Acoustic Pro Board 0.037

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike