link to homepage logo

Dokumentet e produkteve të Technogips Pro

DoP - Deklarata e performancës

TDS - Fleta e të dhënaveteknike

SDS - Fleta e të Dhënave të Sigurisë

EPD - Deklarata Mjedisore e Produkteve

Pllakat

Pllakë standarte gipsi Tip A

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike
download file Environmental Product Declaration

Pllakë gipsi rezistente kundër lagështirës Tip H2

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike
download file Environmental Product Declaration

Pllakë gipsi rezistente ndaj zjarrit Tip DF

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike
download file Environmental Product Declaration

Pllakë gipsi rezistente ndajzjarrit dhe lagështirës Tip DFH2

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike
download file Environmental Product Declaration

Sound Comfort Extra Tip DFIR

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike
download file Environmental Product Declaration

Titan Board Tip DFH1IR

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike
download file Environmental Product Declaration
download file Broshurë e produktit

Blue Board Tip GMFH1IR

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike
download file Environmental Product Declaration

PERMABASE pllakë me fibra çimento

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike

Përzierjet

FIX Ngjitës gipsi

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike

FUGA Stuko për t me baz gipsi

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike

FUGA & FINISH Light

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike

FUGA Hydro Stuko me bazë gipsi rezistente ndaj lagështires

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike
download file Environmental Product Declaration

SATEN Stuko patinimi

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike

Stuko gipsi për ndërtim

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike

Suva

SPRINT Llaç gipsi per suvatim me dore dhe makineri

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike

SPRINT Plussuva me peshe te lehte per perdorim me makineri dhe me dore

download file Fleta e të dhënave teknike
download file Deklarata e performances

Profilet

Profil Premium CW

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike

Profil Premium UW

download file Fleta e të dhënave teknike
download file Deklarata e performances

Profil Premium CD

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike

Profil Premium UD

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike

Profil Premium UA

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike

CW Profil Super Premium C4

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike

UW Profil Super Premium C4

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike

CD Profil Super Premium C4

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike

UD Profil Super Premium C4

download file Fleta e të dhënave teknike
download file Deklarata e performances

CW profil Super Premium C5

UW profil Super Premium C5

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike

CD profil Super Premium C5

download file Fleta e të dhënave teknike
download file Deklarata e performances

UD profil Super Premium C5

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike

Fiksues

Vidë për muret e thata TN 3.5 mm

download file Fleta e të dhënave teknike
download file Deklarata e performances

Vidë gipsi TN 5.5 mm

download file Deklarata e performances

Cement Board vidë TN 3.9 mm

download file Deklarata e performances

Vidë për muret e thata me vetë-shpim TB 3.5 mm

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike

Vidë TEX me vetë-shpim LB 4.2 mm

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike

Vidë TEX me vetë-shpim Flat Head LB 4.2 mm

download file Deklarata e performances

Vidë TEX me vetë-shpim LB 3.5 mm

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike

Vidë me vetë-shpim për muret e thata HEX LB 5.5 mm

download file Deklarata e performances

Upa Nailoni 6 mm

download file Fleta e të dhënave teknike

Upa tavani

download file Fleta e të dhënave teknike

Vidë me vetë-shpim TEX LB Super Premium C5

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike

Vidë për muret e thata TN Super Premium C5

download file Deklarata e performances

Vidë për muret e thata me vetë-shpim TB 3.5 mm Super Premium C5

download file Deklarata e performances

Blue Board Тip GMFH1IR

download file Deklarata e performances

Vidë me vetë-shpim TEX LB Super Premium C5

download file Deklarata e performances

Vidë për muret e thata me vetë-shpim TB 3.5 mm

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike

Aksesore

Kllapa rregulluese

download file Fleta e të dhënave teknike

Varese, "Moon"

download file Fleta e të dhënave teknike

Varese, "Anchor"

download file Fleta e të dhënave teknike

Varëse shirit e gdhendur, "Anchor"

download file Fleta e të dhënave teknike

Tel mbajtës me filik

download file Fleta e të dhënave teknike

Tel mbajtës me cengel

download file Fleta e të dhënave teknike

Kapëse e dyfishtë

download file Fleta e të dhënave teknike

Lidhëse gjatësore për CD

download file Fleta e të dhënave teknike

Kapëse për lidhje kryq të CD

download file Fleta e të dhënave teknike

Këndi i spirancës të CD

CD lidhës nivelesh

Lidhëse Nonius, pjesen e poshtme

download file Fleta e të dhënave teknike

Lidhëse Nonius, pjesën lartë

download file Fleta e të dhënave teknike

Lidhëse Nonius kllapë sigurie

download file Fleta e të dhënave teknike

Këndore alumini premium

download file Fleta e të dhënave teknike

Këndore alumini standarte

download file Fleta e të dhënave teknike

Këndore hekuri per llacëra

download file Fleta e të dhënave teknike

Këndore UA

download file Fleta e të dhënave teknike

Vida UA për këndet

Shirit bashkimi me fibra qelq

download file Fleta e të dhënave teknike

Shirit bashkimi vetë-ngjitës

download file Fleta e të dhënave teknike

Shirit letre për bashkimet

download file Fleta e të dhënave teknike

Shirit izolues akustik

download file Fleta e të dhënave teknike

Portë teknike

download file Fleta e të dhënave teknike

Kllapa rregulluese 125 Super Premium C5

Lidhëse gjatësore për CD Super Premium C5

Kapëse për lidhje kryq të CD Super Premium C5

Lidhëse Nonius Super Premium C5, pjesen e poshtme

Lidhëse Nonius Super Premium C5, pjesën lartë

Lidhëse Nonius kllapë sigurie Super Premium C5

Acoustic Adjusting Bracket 125

download file Deklarata e performancës
download file Fleta e të dhënaveteknike

Click-Fix Hanger

download file Deklarata e performancës
download file Fleta e të dhënaveteknike

Acoustic Rotary Hanger

download file Deklarata e performancës
download file Fleta e të dhënaveteknike

Lidhëse Technogips Pro për CD 100 mm

download file Deklarata e performancës
download file Fleta e të dhënaveteknike

Premium CD Cross Connector

download file Deklarata e performancës
download file Fleta e të dhënaveteknike

CD Crosswise-Four-Sided Connector

download file Deklarata e performancës
download file Fleta e të dhënaveteknike

TrennFix Separation Strip 65 mm

download file Deklarata e performancës
download file Fleta e të dhënaveteknike

ALUX Corner Tape

download file Deklarata e performancës
download file Fleta e të dhënaveteknike

Izolimet

Rock LIGHT

FIBRANgeo B-030 AL

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike
download file Environmental Product Declaration

Rock VENT

download file Deklarata e performances
download file Fleta e të dhënave teknike
download file Environmental Product Declaration

Rock VENT

Rock ACOUSTICplus

FIBRANxps ETICS GF-L

download file Deklarata e performances - 20 mm
download file Deklarata e performances - 30-60mm
download file Deklarata e performances - 70-100mm
download file Fleta e të dhënave teknike
download file Fleta e të dhënave te sigurise
download file Environmental Product Declaration

Lesh xhami Premium 37 by Technogips Pro