link to homepage logo
view product Pllakat

Pllakat

view product Përzierjet

Përzierjet

view product Profilet

Profilet

view product  Fiksues

Fiksues

view product Aksesore

Aksesore

view product Izolimet

Izolimet

Kategoritë

view product
Pllakë standarte gipsi Tip A

Pllakë standarte gipsi Tip A

view product
Pllakë gipsi rezistente kundër lagështirës Tip H2

Pllakë gipsi rezistente kundër lagështirës Tip H2

view product
Pllakë gipsi rezistente ndaj zjarrit Tip DF

Pllakë gipsi rezistente ndaj zjarrit Tip DF

view product
Pllakë gipsi rezistente ndaj zjarrit dhe lagështirës Tip DFH2

Pllakë gipsi rezistente ndaj zjarrit dhe lagështirës Tip DFH2

view product
Sound Comfort Extra Tip DFIR

Sound Comfort Extra Tip DFIR

view product
Titan Board Tip DFH1IR

Titan Board Tip DFH1IR

view product
Blue Board Тip GM DFH1IR

Blue Board Тip GM DFH1IR

view product
PERMABASE pllakë me fibra çimento

PERMABASE pllakë me fibra çimento

view product
FUGA & FINISH Light produkt i gatshem per perdorim

FUGA & FINISH Light produkt i gatshem per perdorim