link to homepage logo

Политика за ползване на бисквитките (Cookies)

Бисквитките (cookies) са малки файлове с информация, които се изпращат от уеб сървъра и се запазват в интернет браузъра на потребителя (напр. данни за използван език, време на връзка, посетени интернет страници) или в твърд диск, като след това се връщат от интернет браузъра към сървъра всеки път, когато бъде получен достъп до този сървър при посещение на съответния интернет сайт.

Интернет страницата на Форматт Билдинг Продъктс ЕООД използва бисквитки, за да разграничава потребителите едни от други, да предоставя на потребителите по-добри услуги и да подобрява сайта си. Приемането на настоящата Политика в частта за бисквитките става с кликване от страна на потребителя на изскачащото съобщение (pop-up) на сайта на Форматт Билдинг Продъктс ЕООД, както и когато потребителят продължи да използва сайта на Форматт Билдинг Продъктс ЕООД. В случай, че потребител не е съгласен с настоящата Политика, той/тя е длъжен веднага да преустанови използването на сайта на Форматт Билдинг Продъктс ЕООД, съотв. на националния телефон на потребителя.

Интернет страницата на Форматт Билдинг Продъктс ЕООД може да използва както бисквитки на Форматт Билдинг Продъктс ЕООД (First Party Cookies), така и такива на трети лица за целите на реклама (Third Party Cookies). Интернет страницата на Форматт Билдинг Продъктс ЕООД към даден момент може да използва следните видове бисквитки на Форматт Билдинг Продъктс ЕООД (First Party Cookies) за следните цели:

Необходими бисквитки (Strictly Necessary Cookies)
Бисквитките попадат в тази категория, когато са абсолютно необходими за оперирането на сайта, като чрез тях се поддържат функции като влизане (login) и/или подаване на поръчки/запитвания и др.

Аналитични и таргетиращи бисквитки (Analytics and Targeting Cookies)
За Форматт Билдинг Продъктс ЕООД е важно да разбере как бива използван сайта ни, като например колко ефективно е навигирането в него и кои от функционалностите му се използват. Аналитичните и таргетиращи бисквитки позволяват на Форматт Билдинг Продъктс ЕООД да събира информация, която помага за подобряване на сайта и потребителското удовлетворение от него.

Функционални бисквитки (Functionality Cookies)
Функционалните бисквитки позволяват на Форматт Билдинг Продъктс ЕООД да предоставя допълнителни функции на сайта си, като персонализиране и запомняне на запазени настройки.

Всички горепосочени бисквитки могат да са постоянни (остават в компютъра или устройството за определен период и се активират всеки път при посещение на сайта) или сесийни (такива, които се изтриват незабавно след затваряне на браузъра). Бисквитките на сайта на Форматт Билдинг Продъктс ЕООД изтичат и се изтриват автоматично след 1 (един) месец, с изключение на следните бисквитки:

бисквитки от cookie лентата, които могат да се съхраняват до 3 години;
бисквитки за целите на Google Analytics, които могат да се съхраняват до 2 години съгласно функционалностите, правилата и политиките на Google Analytics.


С влизането на сайта на Форматт Билдинг Продъктс ЕООД и преди да бъдат използвани бисквитки на компютъра или устройството на потребителя, в браузъра на потребителя се появява изскачащо съобщение (pop-up), чрез което може да бъде разрешено или отказано използването на бисквитки. Разрешаването на бисквитки позволява на Форматт Билдинг Продъктс ЕООД да предоставя най-добро качество услуги чрез сайта си и да подобрява потребителската удовлетвореност. Ако бъде отказано използването на бисквитки, определени функционалности на сайта на Форматт Билдинг Продъктс ЕООД могат да станат недостъпни или неналични.

Всеки потребител може да настрои интернет браузъра си, така че да не съхранява бисквитки, както и може по всяко време да изтрие вече съхранените такива. Всеки потребител, който желае да се възползва от тези функции, следва да направи съответните настройки на браузъра си и/или да обърнете за съдействие към производителя на интернет браузъра.

Форматт Билдинг Продъктс ЕООД не носи отговорност, ако интернет браузъра, който ползва потребителят, няма функции за контрол на употребата, отказ от съхранение или изтриване на вече съхранените бисквитки. В случай, че потребителят забрани съхранението на бисквитки или изтрие вече съхранените такива, то тогава е възможно технически да се наруши нормалното функциониране на уебсайта при съответния потребител.