link to homepage logo

24.08.2021

Siguria dhe qëndrueshmëria e konstruksionit

Ne varësi të kushteve mjedisore(mundësia ose prania e kondesimit në me pishina, vende me ndotje kimike, mure ndarës dhe tavane të varur pranë zonave bregdetare ose objekteve industrial, etje ) rekomandohet të përdorni provile special dhe aksesore te perforcuar me veshje anti – korezion shtesë. Sigurimi I nivelit të lartë të mbrojtjes nga korrozioni garanton që konstruksioni  metalik I sistemit të ndërtimit të thatë do të mbetet I paprekur nganjë system agresiv për një periudhë të gjatë kohore.

Më shume mbrojtje dhe jetëgjatësi te madhe e ndërtimit me produktet special Technogips Pro Premium Profiles dhe aksesorët me shtresë mbrojtje anti-korrezioni C4 ose C5 në varësi të zonave të aplikimit dhe kushteve të mjedisit. Kategoria për mbrojtjen nga
Korrosioni, acc. EN ISO 12944-2:

 • Klasa C3 Niveli I mesëm I mbrojtjes, Shëmbuj të Mjediseve Agresive:

Të jashtëm: Kondicione atmosferike urbane dhe industrial me nivele te moderuar ndotje të ajrit, zonave bregtetare me nivel të ulët përbërësi kripe.

Brendshëm: Zona prodhimi me nivel lagështie të lartë dhe nivel të moderuar ndotje ajri ,si. Zona përpunimi qumshti, birrari,  lavanderi, objektet e prodhimit të ushqimit. 

 • Klasa C4 Nivel I lartë I mbrojtjes, Shëmbuj të Mjediseve Agresive:

Të jashtëm: Zona industriale, zona bregdetare me nivel të moderuar teë kripës ne ajër.

Brendshëm: Zona me prani kondesimi, me nivel të lartë ndotje ajri teë shkaktuara nga aktiviteti I fabrikave, e.g. objekte industriale, vende me pishina,dhoma zhveshje publike dhe dhoma dushi.

 • Klasa C5 Niveli më I lartrë I mbrojtjes, Shëmbuj të Mjediseve Agresive:

Të jashtëm: Zona industriale, zona bregdetare dhe godina afër plazhit me nivel të lartë te kripes në ajër.

Brendshëm: Godina dhe zona me kondesim konstant, lagështi te madhe dhe nivel të lartë ndotje.

 • Produkte Technogips Pro me veshje anti-korrosion:
 • CD dhe UD/0.6mm SUPER PREMIUM C4 Profile
 • CW dhe UW/0.6mm SUPER PREMIUM C4 Profile
 • CD dhe UD/0.6mm SUPER PREMIUM C5 Profile
 • CW dhe UW/0.6mm SUPER PREMIUM C5 Profile
 • Blue Board Vidë për muret e thata TB 3.9x30 C5 Profile
 • Vidë për muret e thata TN 3.5х25 C5 Profile
 • Vidë për muret e thata me vetë-shpim TB 3.5х25 C5 Profile
 • Vidë TEX me vetë-shpim TEX LB 4.2x13 C5 Profile
 • Kllapa rregulluese 125 SUPER PREMIUM C5 Profile
 • Lidhëse Nonius SUPER PREMIUM C5 Profile
 • Kapëse për lidhje kryq të CD SUPER PREMIUM C5 Profile
 • Kapëse e dyfishtë SUPER PREMIUM C5 Profile
Pas te te gjitha artikujt