link to homepage logo

24.08.2021

Sigurnost i izdržljivost konstrukcije

Ovisno o uvjetima okoline (mogućnost ili prisutnost kondenzacije na mjestima s bazenima, mjestima s kemijskim zagađivačima, pregradnim zidovima i oblogama u blizini obalnih područja ili u industrijskim objektima itd.), preporučuje se uporaba posebnih profila i pribora ojačanih dodatnim antikorozivnim premazom. Pružanje visoke razine zaštite od korozije jamči da agresivno okruženje neće dugo utjecati na metalnu konstrukciju sustava suhe gradnje. Kategorija zaštite od korozije prema EN ISO 12944-2:

 • Kategorija C3 Srednja razina zaštite, primjeri agresivne okoline:

Vanjski: Urbani i industrijski atmosferski uvjeti s umjerenom razinom zagađivača zraka, obalna područja s niskom razinom sadržaja soli.

Unutarnji: Proizvodna područja s visokom razinom vlage i umjerenom razinom zagađivača zraka, npr. područja za preradu mlijeka, pivovare, praonice rublja, pogoni za proizvodnju hrane

 • Kategorija C4 Visoka razina zaštite, primjeri agresivne okoline:

Vanjski: Industrijske zone, obalna područja s umjerenom
razinom soli u zraku.

Unutarnji: Prostori u kojima je kondenzacija česta, s visokom razinom  onečišćivača zraka uzrokovanih proizvodnim procesima, npr.
industrijski objekti, mjesta s bazenima, javne svlačionice i tuš
kabine.

 • Kategorija C5 Najviša razina zaštite, primjeri agresivne okoline:

Vanjski: Industrijske zone, obalna područja i zgrade u blizini
plaže s visokom razinom soli u zraku.

Unutarnji: Zgrade i područja izložena stalnoj kondenzaciji,  intenzivnoj vlažnosti i visokoj razini zagađivača npr. morska voda ili
terme.

Technogips Pro proizvodi sa antikorozivnom zaštitom:

 • CD 60 i UD 27 Super Premium C4 Profil
 • CW i UW Super Premium C4 Profil
 • CD 60 i UD 27 Super Premium C5 Profil
 • CW i UW Super Premium C5 Profil
 • Blue Board vijak TB 3.9x30 Super Premium C5 Profil
 • Vijak TN 3.5х25 Super Premium C5 Profil
 • Vijak TB 3.5х25 Super Premium C5 Profil
 • Vijak TEX LB 4.2x13 Super Premium C5 Profil
 • Direktni ovjes CD 125 Super Premium C5 Profil
 • Nonius ovjes Super Premium C5 Profil
 • Križna spojnica Super Premium C5 Profil
 • CD ravna Spojnica Super Premium C5 Profil
Povratak na sve članke