link to homepage logo

24.08.2021

Сигурност и дълготрайност на конструкцията при корозивни условия

В зависимост от условията на околната среда (възможност или наличие на конденз, в зали с плувни басейни, зали с химически замърсители, фасадни стени или обшивки около крайбрежни райони и др.) се препоръчва използването на специални профили и аксесоари защитени с допълнително антикорозионно покритие. Осигуряването на високи нива на защита от корозия, гарантира, че металната конструкция на системните решения за сухо строителство ще останат незасегнати от агресивната среда за дълъг период от време.

Повече безопасност и дълъг експлоатационен живот на конструкцията със специалните Technogips Pro Премиум профили и аксесоари с антикорозионно покритие C4 или C5 в зависимост от приложението и околната среда. Категории за защита от корозия, съгл. EN ISO 12944-2:

  • Клас C3 средно ниво на защита, примери за агресивни среди:

Външни / екстериорни: Градски и индустриални атмосферни условия с умерено ниво на замърсители във въздуха, крайбрежни райони с ниски нива на съдържание на сол.

Вътрешни / интериорни: Производствени площи с високо ниво на влага и умерена степен на замърсяване на въздуха, напр. цехове за преработка на мляко, пивоварни, перални цехове, съоръжения за производство на храни. 

  • Клас C4 високо ниво на защита, примери за агресивни среди:

Външни / екстериорни: Индустриални зони, крайбрежни райони с умерени нива на съдържанието на сол във въздуха.

Вътрешни / интериорни: Производствени площи с високо ниво на влага и умерена степен на замърсяване на въздуха, напр. цехове за преработка на мляко, пивоварни, перални цехове, съоръжения за производство на храни.

  • Клас C5 най-високо ниво на защита, примери за агресивни среди:

Външни / екстериорни: Индустриални зони, крайбрежни райони и сгради на морския бряг с високи нива на съдържанието на сол във въздуха.

Вътрешни / интериорни: Сгради и зони, подложени на почти постоянен конденз, интензивна влажност и с високи нива на замърсители, напр. бани със морска вода или термални бани.

Technogips Pro продукти с антикорозионно покритие:

CD 60 & UD 27 Super Premium C4 Профил

CW & UW Super Premium C4 Профил

CD 60 & UD 27 Super Premium C5 Профил

CW & UW Super Premium C5 Профил

Blue Board винт TB 3.9x30 

Рапиден винт TN 3.5х25 Super Premium C5 

Самопробивен винт TB 3.5х25 Super Premium C5 

Рапиден винт Копче LB 4.2x13 Super Premium C5 

Директен окачвач 125 Super Premium C5 

Нониус окачвач Super Premium C5 

CD връзка за две нива и Super Premium C5 

CD съединител Super Premium C5 

Обратно към всички статии