link to homepage logo
view product Mure ndarës

Mure ndarës

view product Veshje muri

Veshje muri

view product Mure boshti

Mure boshti

view product Tavane të varura

Tavane të varura

view product Zgjidhje fasade

Zgjidhje fasade

system-detail-cut
system-detail-cut

Technogips Pro W1-3

Zgjidhje të sistemeve të çertifikuara. Rezultate të garantuara.

Mur ndarës i brëndshëm me një konstruksion dhe veshje me tre pllaka në të dy anët.

Karakteristikat

Kategoria e Rezistences ndaj zjarr deri në EI 180
Performanca akustike Rw deri në 68 dB
Pesha vetjake deri në 85 kg/m²
Trashësia e murit 125 | 150 | 175 | 200 | 225 mm
Lartësia e murit deri në 12.00 m

Mbrojtje optimale nga lagështia kur bëhet me

 • Pllakë Technogips Pro Lloji  Н2;
 • Pllakë Technogips Pro Lloji  DFH2;
 • Pllakë Technogips Pro Titan Board Lloji DFH1IR;
 • Blue Board Lloji GM DFH1IR;

Mbrojtje optimale nga zjarri kur bëhet me

 • Pllakë Technogips Pro Lloji DF;
 • Pllakë Technogips Pro Sound Comfort Extra DFIR;
 • Pllakë Technogips Pro Lloji DFH2;
 • Pllakë Technogips Pro Titan Board Lloji DFH1IR;
 • Blue Board Lloji GM DFH1IR;

Nivel i lart i izolimit akustik kur bëhet me

 • Pllakë Technogips Pro Sound Comfort Extra DFIR;
 • Pllakë Technogips Pro Titan Board Lloji DFH1IR;
 • Blue Board Type GM DFH1IR;

Rezistencë të lartë ndaj goditjeve dhe fortësi e madhr kur bëhet me

 • Pllakë Technogips Pro Titan Board Lloji DFH1IR;
 • Blue Board Lloji GM DFH1IR;

Komponentët e sistemit

1 Pllakë Technogips Pro Lloji A / H2 / DF / DFH2 / Sound Comfort Extra DFIR / Titan Board / Blue Board
2 Premium Profil CW 50, 75, 100, 125, 150 / 0.6 mm
3 Premium Profil UW 50, 75, 100, 125, 150 / 0.6 mm
4 Shirit izolues akustik në Profilet perimetral
5 Shirit bashkimi të gjitha nyjet e shtresave të fundit + ato perimetrale
6

Stuko për fugat FUGA&FINISH Light / FUGA                           

FUGA për mbrojtje nga zjarri @ të gjitha shtresat

7.1 Vidë për muret e thata TN 3.5 x 25 mm në 500 mm
7.2 Vidë për muret e thata TN 3.5 x 35/45 mm në 500 mm për 12.5/15 mm pllakës
7.4 Vidë për muret e thata TN 3.5 x 55/70 mm @ 250 mm 12.5/15 mm pllakës
8 Upa nailoni në 500 mm
Upa tavani për mbrojtje nga zjarri në 500 mm
9 Lesh guri, trashësia (opsional)
  Stuko patinimi SATEN / FUGA&FINISH Light

Prerje

Prerje

Detaje në CAD

download document

Det. H01 Connection to massive element, horizontal section

download document

Det. H02 Joint, horizontal section

download document

Det. H03 Т-intersection, horizontal section

download document

Det. H04.1 Corner intersection W1-3 with W1-1, horizontal section

download document

Det. H04.2 Corner intersection W1-3 with W1-2, horizontal section

download document

Det. H04.3 Corner intersection W1-3 with W1-3, horizontal section

download document

Det. H05 Expansion gap, horizontal section

download document

Det. H06 Transition between walls with different thickness, horizontal section

download document

Det. H07 Connection to massive element, horizontal section

download document

Det. H08.1 Connection W1-3 with L0-1, horizontal section

download document

Det. H08.2 Connection W 1-3 with L 1-1, horizontal section

download document

Det. H09 Connection W 1-3 with W2-3B, horizontal section

download document

Det. H10 Т-intersection with shaft wall, horizontal section

download document

Det. H11 Opening forming with UA profile, horizontal section

download document

Det. H12 Electrical outlet, horizontal section

download document

Det. V01 Upper connection to massive element, vertical section

download document

Det. V02 Joint, vertical section

download document

Det. V03.1 Lower connection to massive floor, vertical section

download document

Det. V03.2 Lower connection to flooring system, vertical section

download document

Det. V04 Upper connection with expansion gap, vertical section

Dokumente

download document

Katalog Teknik

Produktet e lidhura

view product
Pllakë gipsi rezistente ndaj zjarrit Tip DF

Pllakë gipsi rezistente ndaj zjarrit Tip DF

view product
Profil Premium Z140 CW

Profil Premium Z140 CW

view product
Profil Premium Z140 UW

Profil Premium Z140 UW

Sistemet e lidhura

view product
Technogips Pro C1-2

Technogips Pro C1-2

view product
Technogips Pro C2-2

Technogips Pro C2-2

view product
Technogips Pro W1-2

Technogips Pro W1-2

Artikujt e lidhur

read blog post

26.03.2021

Fire Protection and Sound Insulation of Partition Walls

Në këtë video ne tregojmë 6 mure të ndryshme ndarëse Technogips Pro të cilat plotësojnë...

read blog post

14.10.2021

Këshilla për parandalimin dhe mbrojtjen nga zjarri

Këtë muaj po i bashkohemi fushatës “Parandalimi dhe Mbrojtja nga Zjarri”.

read blog post

26.03.2021

Fire Protection and Sound Insulation of Partition Walls

Në këtë video ne tregojmë 6 mure të ndryshme ndarëse Technogips Pro të cilat plotësojnë...

read blog post

14.10.2021

Këshilla për parandalimin dhe mbrojtjen nga zjarri

Këtë muaj po i bashkohemi fushatës “Parandalimi dhe Mbrojtja nga Zjarri”.