link to homepage logo
view product Pregradni zidovi

Pregradni zidovi

view product Obloge na potkonstrukciji

Obloge na potkonstrukciji

view product Šaht zidovi

Šaht zidovi

view product Spušteni plafoni

Spušteni plafoni

view product Fasadna rešenja

Fasadna rešenja

system-detail-cut
system-detail-cut

Technogips Pro W1-3

Sertifikovana sistemska rešenja. Garantovani rezultati.

Unutrašnji pregradni zid od jednostruke potkonstrukcije i dvostrane troslojne obloge od gipskartonske ploče.

Karakteristike

Klasa vatrootpornosti do EI 180
Zvučna izolacija Rw do 68 dB
Sopstvena težina do 85 kg/m²
Debljina zida 125 | 150 | 175 | 200 | 225 mm
Visina do 12 m

 

Optimalna zaštita od vlage prilikom korišćenja:

 • Gipskartonska ploča Tip Н2;
 • Gipskartonska ploča Tip DFH2;
 • Gipskartonska ploča Titan Board Tip DFH1IR;
 • Blue Board Tip GM DFH1IR;

Zaštita od požara, prilikom korišćenja:

 • Gipskartonska ploča Tip DF;
 • Gipskartonska ploča Sound Comfort Extra DFIR;
 • Gipskartonska ploča Tip DFH2;
 • Gipskartonska ploča Titan Board Tip DFH1IR;
 • Blue Board Tip GM DFH1IR;

Visok nivo izolacije od direktnog vazdušnog zvuka, prilikom korišćenja:

 • Gipskartonska ploča Sound Comfort Extra DFIR;
 • Gipskartonska ploča Titan Board Tip DFH1IR;
 • Blue Board Tip GM DFH1IR;

Visoka otpornost na udarce i izuzetna čvrstoća , prilikom korišćenja:

 • Gipskartonska ploča Titan Board Tip DFH1IR;
 • Blue Board Tip GM DFH1IR;

Komponente sistema

1 Gipskartonska ploča Technogips Pro Tip A / H2 / DF / DFH2 / Sound Comfort Extra DFIR / Titan Board / Blue Board
2 Premium profil CW 50, 75, 100, 125, 150 / 0.6 mm
3 Premium profil UW 50, 75, 100, 125, 150 / 0.6 mm
4 Dihtung traka @ na sve obimne profile
5 Bandaž traka @ na svim spojevima na poslednjem sloju + obimni
6

Gipsana fugirna masa FUGA&FINISH Light / FUGA
FUGA za vatrozaštitu @ svi slojevi

7.1 Samobušeći vijak TN 3.5 x 25 mm @ 500 mm
7.2 Samobušeći vijak TN 3.5 x 35 mm @ 500 mm za 12.5 mm ploče
Samobušeći vijak TN 3.5 x 45 mm @ 500 mm za 15 mm ploče
7.4 Samobušeći vijak TN 3.5 x 55 mm @ 250 mm za 12.5 mm ploče
Samobušeći vijak TN 4.2 x 70 mm @ 250 mm za 15 mm ploče
8 Vijak s tiplom @ 500 mm
Čelični sidreni ekser za vatrozaštitu @ 500 mm
9 Mineralna vuna (po izboru)
  Gipsana glet masa SATEN / FUGA&FINISH Light

Presek

Presek

CAD detalji

download document

Det. H01 Spoj sa masivnim zidom, horizontalni presek

download document

Det. H02 Uzdužni spoj ploča, horizontalni presek

download document

Det. H03 T-spoj zidova, horizontalni presek

download document

Det. H04.1 Ugao W1-3 sa W1-1, horizontalni presek

download document

Det. H04.2 Ugao W1-3 sa W1-2, horizontalni presek

download document

Det. H04.3 Ugao W1-3 sa W1-3, horizontalni presek

download document

Det. H05 Dilatacioni spoj, horizontalni presek

download document

Det. H06 Suženje zida, horizontalni presek

download document

Det. H07 Spoj sa masivnim zidom, horizontalni presek

download document

Det. H08.1 Spoj W1-3 sa L0-1, horizontalni presek

download document

Det. H08.2 Spoj W1-3 sa L1-1, horizontalni presek

download document

Det. H09 Spoj W1-3 sa W2-3B, horizontalni presek

download document

Det. H10 Т-spoj sa šaht zidom, horizontalni presek

download document

Det. H11 Otvor u zidu sa UA profilima, horizontalni presek

download document

Det. H12 Ugradnja razvodne kutije, horizontalni presek

download document

Det. V01 Spoj sa masivnim plafonom, vertikalni presek

download document

Det. V02 Poprečni spoj ploča, vertikalni presek

download document

Det. V03.1 Spoj sa sirovim podom, vertikalni presek

download document

Det. V03.2 Spoj sa sistemom za pod, vertikalni presek

download document

Det. V04 Klizni spoj sa plafonom, vertikalni presek

Dokumenti

download document

Tehnički katalog

download document

Katalog vatrozaštita

Povezani proizvodi

view product
Vatrootporna gips kartonska ploča Tip DF

Vatrootporna gips kartonska ploča Tip DF

view product
Premium Profil CW

Premium Profil CW

view product
Premium Profil UW

Premium Profil UW

Povezane sisteme

view product
Technogips Pro C1-2

Technogips Pro C1-2

view product
Technogips Pro C2-2

Technogips Pro C2-2

view product
Technogips Pro W1-2

Technogips Pro W1-2

Povezani članci

read blog post

26.03.2021

Zaštita od požara i zvučna izolacija pregradnih zidova

U ovom videu prikazujemo 6 različitih pregradnih zidova Technogips Pro, koji pokrivaju potrebe za protivpožarnom zaštitom i zvučnom...

read blog post

14.10.2021

Tips for Fire Prevention and Protection

This month we are joining the "Fire Prevention and Protection" campaign to raise awareness and reduce the consequences of fires that can be prevented.

read blog post

26.03.2021

Zaštita od požara i zvučna izolacija pregradnih zidova

U ovom videu prikazujemo 6 različitih pregradnih zidova Technogips Pro, koji pokrivaju potrebe za protivpožarnom zaštitom i zvučnom...

read blog post

14.10.2021

Tips for Fire Prevention and Protection

This month we are joining the "Fire Prevention and Protection" campaign to raise awareness and reduce the consequences of fires that can be prevented.