link to homepage logo
view product Mure ndarës

Mure ndarës

view product Veshje muri

Veshje muri

view product Mure boshti

Mure boshti

view product Tavane të varura

Tavane të varura

view product Zgjidhje fasade

Zgjidhje fasade

system-detail-cut
system-detail-cut

Technogips Pro S1-2

Zgjidhje të sistemeve të çertifikuara. Rezultate të garantuara.

Muret Shaft me konstruksion me hark me profile CW/UW dhe veshje me dy shtresa pllakash gipsi.

Karakteristikat

Kategoria e Rezistences ndaj zjarrit deri në EI 60
Pesha vetjake deri në 31 kg/m²
Trashësia e murit 75 | 100 | 125 | 150 | 175 mm
Lartësia e murit deri në 9.50 m

Mbrojtje optimale nga lagështia kur bëhet me

 • Pllakë Technogips Pro Lloji  Н2;
 • Pllakë Technogips Pro Lloji  DFH2;
 • Pllakë Technogips Pro Titan Board Lloji DFH1IR;
 • Blue Board Lloji GM DFH1IR;

Mbrojtje optimale nga zjarri kur bëhet me

 • Pllakë Technogips Pro Lloji DF;
 • Pllakë Technogips Pro Sound Comfort Extra DFIR;
 • Pllakë Technogips Pro Lloji DFH2;
 • Pllakë Technogips Pro Titan Board Lloji DFH1IR;
 • Blue Board Lloji GM DFH1IR;

Nivel i lart i izolimit akustik kur bëhet me

 • Pllakë Technogips Pro Sound Comfort Extra DFIR;
 • Pllakë Technogips Pro Titan Board Lloji DFH1IR;
 • Blue Board Lloji GM DFH1IR;

Rezistencë të lartë ndaj goditjeve dhe fortësi e madhr kur bëhet me

 • Pllakë Technogips Pro Titan Board Lloji DFH1IR;
 • Blue Board Lloji GM DFH1IR;

Komponentët e sistemit

1 Pllakë Technogips Pro Lloji A / H2 / DF / DFH2 / Sound Comfort Extra DFIR / Titan Board / Blue Board
2 Premium Profile CW 50, 75, 100, 125, 150 / 0.6 mm
3 Premium Profile UW 50, 75, 100, 125, 150 / 0.6 mm
4 Shirit izolues akustik në Profilet perimetral
5 Shirit bashkimi të gjitha nyjet e shtresave të fundit + ato perimetrale
6

Stuko për fugat FUGA&FINISH Light / FUGA                           

FUGA për mbrojtje nga zjarri @ të gjitha shtresat

7.1 Vidë për muret e thata TN 3.5 x 25 mm @ 500 mm
7.2 Vidë për muret e thata TN 3.5 x 35/45 mm @ 250 pllakës për 12.5/15 mm pllakës
8 Upa Nailoni në 500 mm
Upa tavani për mbrojtje nga zjarri në 500 mm
9 Lesh guri, trashësia (opsional)
  Stuko patinimi SATEN / FUGA&FINISH Light

Prerje

Prerje

Detaje në CAD

download document

Det. H01 Joint, horizontal section

download document

Det. H02 Expansion gap, horizontal section

download document

Det. H03.1a Outer corner, horizontal section

download document

Det. H03.1b Outer corner, horizontal section

download document

Det. H03.2 Internal corner, horizontal section

download document

Det. V01 Upper connection to massive element, vertical section

download document

Det. V02 Joint, vertical section

download document

Det. V03 Lower connection to massive floor, vertical section

Dokumente

download document

Katalog Teknik

Produktet e lidhura

view product
Profil Premium Z140 CW

Profil Premium Z140 CW

view product
Vidë për muret e thata TN 3.5 mm

Vidë për muret e thata TN 3.5 mm

view product
Pllakë gipsi rezistente ndaj zjarrit Tip DF

Pllakë gipsi rezistente ndaj zjarrit Tip DF

Sistemet e lidhura

view product
Technogips Pro S1-3

Technogips Pro S1-3

view product
Technogips Pro S1-4

Technogips Pro S1-4

view product
Technogips Pro S2-2

Technogips Pro S2-2