link to homepage logo

23.12.2020

Si dhe per cfare ta perdorim FUGA & FINISH Light?

FUGA & FINISH Light eshte nje product I gatshem per perdorim universal. Formula me peshe te lehte e ketij produkti e bene ekstremisht te lehte aplikimin dhe permireson konsumin.

 Avantazhet kryesore: 

  • FUGA & FINISH Light eshte e gatshme per tu perdorur direkte nga paketimi e cila mundeson nje kohe me te vogel perpunimi.
  • Formula me peshe te lehte e bene ate nje zgjidhje efektive, duke mundesuar eficence gjate procesit te aplikimit.
  • Nese eshte e nevojshme, produkti mund te hollohet me uje deri sa te arrihet qendrueshmeria e kerkuar.
  • Eshte e pershtatshme per aplikim me makineri dhe manualisht me Banjo, Bazooka ose me metoden
  • Nuk ka kufizime ne kohen e punes dhe nese kapaku mbyllet fort I ruan cilesite e produktit per te gjithe gjatesine e kohes se perdorimit.
  • FUGA & FINISH Light ka nje ngjyre te bardhe te fresket e cila zvogelon koston dhe konsumimin per punen pasardhese te bojes. 

Aplikimi: 

  • FUGA & FINISH Light eshte e pershtatshme per mbushjen dhe patinimin e bashkimit te pllakave-niveli  Q1 dhe Q2.  
  • Mund te perdoret per patinim te plote me nje shtrese te holle per siperfaqe te ndryshme- pllaka gipsi, beton-niveli Q3 dhe Q4.
  • Punon ne perfeksion per rregullimet para pyerjes, mbushjen e carjeve, vrimat e vogla dhe gervishtje ne pllakat e gipsit .
  • Eshte e pershtashme per aplikimin dhe patinimin e kendoreve te jashtme alumini.