link to homepage logo
view product Mure ndarës

Mure ndarës

view product Veshje muri

Veshje muri

view product Mure boshti

Mure boshti

view product Tavane të varura

Tavane të varura

view product Zgjidhje fasade

Zgjidhje fasade

system-detail-cut
system-detail-cut

Technogips Pro C2-4

Zgjidhje të sistemeve të çertifikuara. Rezultate të garantuara.

Tavane të varur me konstruksion me dy nivele dhe veshje me katër shtresa me pllaka gipsi.

Karakteristikat

Klasa e rezistencës ndaj zjarrit deri në EI 120
Pesha vetjake e tavanit të varur deri në 56 kg/m²
Lartësia e varëses Nonius between 130 ÷ 1150 mm
Lartësia e kllapave rregulluese between 125 ÷ 350 mm

Mbrojtje optimale nga lagështia kur bëhet me

 • Pllakë Technogips Pro Lloji  Н2;
 • Pllakë Technogips Pro Lloji  DFH2;
 • Pllakë Technogips Pro Titan Board Lloji DFH1IR;
 • Blue Board Lloji GM DFH1IR;

Mbrojtje optimale nga zjarri kur bëhet me

 • Pllakë Technogips Pro Lloji DF;
 • Pllakë Technogips Pro Sound Comfort Extra DFIR;
 • Pllakë Technogips Pro Lloji DFH2;
 • Pllakë Technogips Pro Titan Board Lloji DFH1IR;
 • Blue Board Lloji GM DFH1IR;

Nivel i lart i izolimit akustik kur bëhet me

 • Pllakë Technogips Pro Sound Comfort Extra DFIR;
 • Pllakë Technogips Pro Titan Board Lloji DFH1IR;
 • Blue Board Lloji GM DFH1IR;

Rezistencë të lartë ndaj goditjeve dhe fortësi e madhr kur bëhet me

 • Pllakë Technogips Pro Titan Board Lloji DFH1IR;
 • Blue Board Lloji GM DFH1IR;

Komponentët e sistemit

1 Pllakë Technogips Pro Lloji A / H2 / DF / DFH2 / Sound Comfort Extra DFIR 
2 Premium Profile CD 60 / 0.6 mm
3 Premium Profile UD 27 / 0.6 mm
4 Shirit izolues akustik në Profilet perimetral
5 Shirit bashkimi të gjitha nyjet e shtresave të fundit + ato perimetrale
6

Stuko për fugat FUGA&FINISH Light / FUGA                             

FUGA për mbrojtje nga zjarri @ të gjitha shtresat

7.1 Vidë për muret e thata TN 3.5 x 25 mm në 500 
7.2 Vidë për muret e thata TN 3.5 x 45 mm në 500 mm
7.3 Vidë për muret e thata TN 3.5 x 55 mm në 500 mm
7.4 Vidë për muret e thata TN 4.2 x 70 mm në 250 mm
8.1 Upa nailoni për profilet perimetrale UD 27 në 500 mm
8.2 Upa tavani për vareset në 500 mm
9

Varëse ''Moon''/''Anchor'' | Varëse shirit e gdhendur, ''Anchor'' (kapaciteti pesh mbajtës 25 kg)

Kllapa rregulluese | Lidhëse Nonius (kapaciteti pesh mbajtës 40 kg)

10 CD lidhës nivelesh
11 Vidë TEX me vetë-shpim LB 4.2 х 13 mm
12 Lidhëse gjatësore për CD 0.5 mm
  Lesh guri, trashësia (opsional)
  Stuko patinimi SATEN / FUGA&FINISH Light

 

Prerje

Prerje

Detaje në CAD

download document

Connection to massive element, longitudinal section

download document

Connection C 2-4 with W 1-2, longitudinal section

download document

Connection C 2-4 with W 1-2 (with expansion gap), longitudinal section

download document

Joint between longitudinal edges, longitudinal section

download document

Expansion gap, longitudinal section

download document

Connection to massive element, cross section

download document

Connection C 2-4 with W 1-2, cross section

download document

Connection C 2-4 with W 1-2 (with expansion gap), cross section

download document

Joint between cross edges, cross section

Dokumente

download document

Katalog Teknik

Produktet e lidhura

view product
Profil Premium Z140 CD

Profil Premium Z140 CD

view product
Profil Premium Z140 UD

Profil Premium Z140 UD

view product
Kapëse për lidhje kryq të CD

Kapëse për lidhje kryq të CD

Sistemet e lidhura

view product
Technogips Pro C2-1

Technogips Pro C2-1

view product
Technogips Pro C2-2

Technogips Pro C2-2

view product
Technogips Pro C2-3

Technogips Pro C2-3

Artikujt e lidhur

read blog post

19.10.2021

Tavani i varur C2-1 me kllapa rregulluese

Në këtë video ne tregojmë se si të instaloni një tavan të varur me një nivel Technogips Pro C2-1 me kllapa rregulluese.

read blog post

29.09.2021

Tavani i varur C1-1 me varëse Premium Nonius

Në këtë video ne tregojmë se si të instaloni një tavan të pezulluar në një nivel Technogips Pro...

read blog post

19.10.2021

Tavani i varur C2-1 me kllapa rregulluese

Në këtë video ne tregojmë se si të instaloni një tavan të varur me një nivel Technogips Pro C2-1 me kllapa rregulluese.

read blog post

29.09.2021

Tavani i varur C1-1 me varëse Premium Nonius

Në këtë video ne tregojmë se si të instaloni një tavan të pezulluar në një nivel Technogips Pro...