link to homepage logo
view product Преградни стени

Преградни стени

view product Предстенни обшивки

Предстенни обшивки

view product Шахтови стени

Шахтови стени

view product Окачени тавани

Окачени тавани

view product Фасадни решения

Фасадни решения

system-detail-cut
system-detail-cut

Technogips Pro W1-2

Сертифицирани системни решения. Гарантирани резултати.

Преградна интериорна стена изградена от единична конструкция и двустранна двуслойна облицовка от гипсокартонени плоскости.

Характеристики

Клас по огнезащита до EI 120
Изолация от въздушен шум Rw до 64 dB
Собствено тегло на стената до 58 kg/m²
Дебелина на стената 100 | 125 | 150 | 175 | 200 mm
Височини до 12 m

Оптимална защита от влага, при използването на:

 • Гипсокартонена плоскост Тип Н2;
 • Гипсокартонена плоскост Тип DFH2;
 • Гипсокартонена плоскост Titan Board Тип DFH1IR;
 • Плоскост Blue Board Тип GM DFH1IR;

Защита от пожар, при използването на:

 • Гипсокартонена плоскост Тип DF;
 • Гипсокартонена плоскост Sound Comfort Extra DFIR;
 • Гипсокартонена плоскост Тип DFH2;
 • Гипсокартонена плоскост Тип DFH1IR;
 • Плоскост Blue Board Тип GM DFH1IR;

Високо ниво на звукоизолация от въздушен шум, при използването на:

 • Гипсокартонена плоскост Sound Comfort Extra DFIR;
 • Гипсокартонена плоскост Titan Board Тип DFH1IR;
 • Плоскост Blue Board Тип GM DFH1IR;

Висока устойчивост на удар и изключителна здравина, при използването на:

 • Гипсокартонена плоскост Titan Board Тип DFH1IR;
 • Плоскост Blue Board Тип GM DFH1IR;

Системни компоненти

1 Плоскост Technogips Pro Тип A / H2 / DF / DFH2 / Sound Comfort Extra DFIR / Titan Board / Blue Board
2 Премиум профил CW 50, 75, 100, 125, 150 / 0.6 mm
3 Премиум профил UW 50, 75, 100, 125, 150 / 0.6 mm
4 Акустична лента на всички странични профили
5 Лента за фуги на всички фуги на последния слой + страничните
6

Фугираща смес FUGA&FINISH Light / FUGA/

FUGA при огнезащита на всички слоеве

7.1 Рапиден винт 3.5 x 25 mm през 500 mm
7.2 Рапиден винт 3.5 x 35/45 mm през 250 mm при 12.5/15 mm плоскости
8 Пирон дюбел през 500 mm
Анкер клин при огнезащита през 500 mm
9 Минерална вата (не е задължително)
  Гипсова шпакловка SATEN / FUGA&FINISH Light

Разрез

Разрез

CAD Детайли

download document

Det. H01 Връзка към масивна стена, хоризонтален разрез

download document

Det. H02 Фуга, хоризонтален разрез

download document

Det. H03 Т-връзка, хоризонтален разрез

download document

Det. H04.1 Ъгъл W 1-2 с W 1-1, хоризонтален разрез

download document

Det. H04.2 Ъгъл W 1-2 с W 1-2, хоризонтален разрез

download document

Det. H04.3 Ъгъл W 1-2 с W 1-3, хоризонтален разрез

download document

Det. H05 Разширителна фуга, хоризонтален разрез

download document

Det. H06 Преход между стени с различна дебелина, хоронтален разрез

download document

Det. H07 Преход към масивна стена, хоризонтален разрез

download document

Det. H08.1 Преход W 1-2 с L 0-1, хоризонтален разрез

download document

Det. H08.2 Преход W 1-2 с L 1-1, хоризонтален разрез

download document

Преход W 1-2 с W 2-2B, хоризонтален разрез

download document

Det. H10 Т-връзка с шахтова стена, хоризонтален разрез

download document

Det. H11 Оформяне на отвор с UA профил, хоризонтален разрез

download document

Det. H12 Вграждане на електрическа кутия, хоризонтален разрез

download document

Det. V01 Връзка към масивен таван, вертикален разрез

download document

Det. V02 Фуга, вертикален разрез

download document

Det. V03.1 Връзка към масивен под, вертикален разрез

download document

Det. V03.2 Връзка със система за под, вертикален разрез

download document

Det. V04 Разширителна фуга към масивен таван, вертикален разрез

download document

Det. V05 Връзка към масивен и окачен таван, вертикален разрез

Документи

download document

Технически каталог

download document

Каталог огнезащита

Свързани продукти

view product
Sound Comfort Extra Тип DFIR

Sound Comfort Extra Тип DFIR

view product
Премиум профил CW

Премиум профил CW

view product
Titan винт TN 3.9 mm

Titan винт TN 3.9 mm

Свързани системи

view product
Technogips Pro W1-1

Technogips Pro W1-1

view product
Technogips Pro W1-3

Technogips Pro W1-3

view product
Technogips Pro W2-2-1

Technogips Pro W2-2-1

Свързани статии

read blog post

07.07.2021

Как да изградим двуслойна преградна стена Technogips Pro W1-2 с плоскости Titan Board?

В следната статия ви поясняваме как можете сами да изградите двуслойна преградна стена с плоскости Titan Board.

read blog post

11.08.2021

Как да изградим конструкция за извита стена?

Чрез тази статия искаме да ви дадем информация относно как можете сами да изградите конструкция за извита стена.

read blog post

07.07.2021

Как да изградим двуслойна преградна стена Technogips Pro W1-2 с плоскости Titan Board?

В следната статия ви поясняваме как можете сами да изградите двуслойна преградна стена с плоскости Titan Board.

read blog post

11.08.2021

Как да изградим конструкция за извита стена?

Чрез тази статия искаме да ви дадем информация относно как можете сами да изградите конструкция за извита стена.