link to homepage logo
view product Mure ndarës

Mure ndarës

view product Veshje muri

Veshje muri

view product Mure boshti

Mure boshti

view product Tavane të varura

Tavane të varura

view product Zgjidhje fasade

Zgjidhje fasade

system-detail-cut
system-detail-cut

Technogips Pro W1-2

Zgjidhje të sistemeve të çertifikuara. Rezultate të garantuara.

Mure ndarës te brëndshëm me një konstruksion dhe në të dy anët i veshur me dy pllaka gipsi.

Karakteristikat

Kategoria e Rezistences ndaj zjarr deri në EI 120
Performanca akustike Rw deri në 64 dB
Pesha vetjake deri në 58 kg/m²
Trashësia e murit 100 | 125 | 150 | 175 | 200 mm
Lartësia e murit deri në 12.00 m

Mbrojtje optimale nga lagështia kur bëhet me

 • Pllakë Technogips Pro Lloji  Н2;
 • Pllakë Technogips Pro Lloji  DFH2;
 • Pllakë Technogips Pro Titan Board Lloji DFH1IR;
 • Blue Board Lloji GM DFH1IR;

Mbrojtje optimale nga zjarri kur bëhet me

 • Pllakë Technogips Pro Lloji DF;
 • Pllakë Technogips Pro Sound Comfort Extra DFIR;
 • Pllakë Technogips Pro Lloji DFH2;
 • Pllakë Technogips Pro Titan Board Lloji DFH1IR;
 • Blue Board Lloji GM DFH1IR;

Nivel i lart i izolimit akustik kur bëhet me

 • Pllakë Technogips Pro Sound Comfort Extra DFIR;
 • Pllakë Technogips Pro Titan Board Lloji DFH1IR;
 • Blue Board Type GM DFH1IR;

Rezistencë të lartë ndaj goditjeve dhe fortësi e madhr kur bëhet me

 • Pllakë Technogips Pro Titan Board Lloji DFH1IR;
 • Blue Board Lloji GM DFH1IR;

Komponentët e sistemit

1 Pllakë Technogips Pro Lloji A / H2 / DF / DFH2 / Sound Comfort Extra DFIR / Titan Board / Blue Board
2 Premium Profil CW 50, 75, 100, 125, 150 / 0.6 mm
3 Premium Profil UW 50, 75, 100, 125, 150 / 0.6 mm
4 Shirit izolues akustik në Profilet perimetral
5 Shirit bashkimi të gjitha nyjet e shtresave të fundit + ato perimetrale
6

Stuko për fugat FUGA&FINISH Light / FUGA                             

FUGA për mbrojtje nga zjarri @ të gjitha shtresat

7.1 Vidë për muret e thata TN 3.5 x 25 mm në 500 mm
7.2 Vidë për muret e thata TN 3.5 x 35/45 mm @ 250 mm për 12.5/15 mm pllakës
8 Upa nailoni në 500 mm
Upa tavani për mbrojtje nga zjarri në 500 mm
9 Lesh guri, trashësia (opsional)
  Stuko patinimi SATEN / FUGA&FINISH Light

Prerje

Prerje

Detaje në CAD

download document

Det. H01 Connection to massive element, horizontal section

download document

Det. H02 Joint, horizontal section

download document

Det. H03 Т-intersection, horizontal section

download document

Det. H04.1 Corner intersection W1-2 with W1-1, horizontal section

download document

Det. H04.2 Corner intersection W1-2 with W1-2, horizontal section

download document

Det. H04.3 Corner intersection W1-2 with W1-3, horizontal section

download document

Det. H05 Expansion gap, horizontal section

download document

Det. H06 Transition between walls with different thickness, horizontal section

download document

Det. H07 Connection to massive element, horizontal section

download document

Det. H08.1 Connection W1-2 with L0-1, horizontal section

download document

Det. H08.2 Connection W1-2 with L1-1, horizontal section

download document

Det. H09 Connection W1-2 with W2-2B, horizontal section

download document

Det. H10 Т-intersection with shaft wall, horizontal section

download document

Det. H11 Opening forming with UA profile, horizontal section

download document

Det. H12 Electrical outlet, horizontal section

download document

Det. V01 Upper connection to massive element, vertical section

download document

Det. V02 Joint, vertical section

download document

Det. V03.1 Lower connection to massive floor, vertical section

download document

Det. V03.2 Lower connection to flooring system, vertical section

download document

Det. V04 Upper connection with expansion gap, vertical section

Dokumente

download document

Katalog Teknik

Produktet e lidhura

view product
Sound Comfort Extra Tip DFIR

Sound Comfort Extra Tip DFIR

view product
Profil Premium Z140 CW

Profil Premium Z140 CW

view product
Titan vidë TN 3.9 mm

Titan vidë TN 3.9 mm

Sistemet e lidhura

view product
Technogips Pro W1-1

Technogips Pro W1-1

view product
Technogips Pro W1-3

Technogips Pro W1-3

view product
Technogips Pro W2-2-1

Technogips Pro W2-2-1

Artikujt e lidhur

read blog post

07.07.2021

Si të ndërtoni një mur ndarës me dy shtresa Technogips Pro W1-2 me Titan Board?

Në këtë video ne demonstrojmë se si të ndërtojmë shpejt dhe me lehtësi një mur ndarës me dy...

read blog post

11.08.2021

Si të ndërtojmë një konstruksion për një mur të lakuar?

Në këtë video ne ju demonstrojmë se si të ndërtojmë një konstruksion për një mur të lakuar...

read blog post

07.07.2021

Si të ndërtoni një mur ndarës me dy shtresa Technogips Pro W1-2 me Titan Board?

Në këtë video ne demonstrojmë se si të ndërtojmë shpejt dhe me lehtësi një mur ndarës me dy...

read blog post

11.08.2021

Si të ndërtojmë një konstruksion për një mur të lakuar?

Në këtë video ne ju demonstrojmë se si të ndërtojmë një konstruksion për një mur të lakuar...