link to homepage logo
view product Pregradni zidovi

Pregradni zidovi

view product Obloge na potkonstrukciji

Obloge na potkonstrukciji

view product Šaht zidovi

Šaht zidovi

view product Spušteni plafoni

Spušteni plafoni

view product Fasadna rešenja

Fasadna rešenja

system-detail-cut
system-detail-cut

Technogips Pro C1-1

Sertifikovana sistemska rešenja. Garantovani rezultati.

Spušteni plafon sa potkonstrukcijom u jednom nivou obloženi jednoslojno gipskartonskom pločom.

Karakteristike

Težina spuštenog plafona do 16 kg/m²
Spuštanje Nonius između 47.5 ÷ 925 mm
Spuštanje Direktni držač za CD između 87.5 ÷ 312.5 mm

Optimalna zaštita od vlage prilikom korišćenja:

 • Gipskartonska ploča Tip Н2;
 • Gipskartonska ploča Tip DFH2;
 • Gipskartonska ploča Titan Board Tip DFH1IR;
 • Blue Board Tip GM DFH1IR;

Zaštita od požara, prilikom korišćenja:

 • Gipskartonska ploča Tip DF;
 • Gipskartonska ploča Sound Comfort Extra DFIR;
 • Gipskartonska ploča Tip DFH2;
 • Gipskartonska ploča Titan Board Tip DFH1IR;
 • Blue Board Tip GM DFH1IR;

Visok nivo izolacije od direktnog vazdušnog zvuka, prilikom korišćenja:

 • Gipskartonska ploča Sound Comfort Extra DFIR;
 • Gipskartonska ploča Titan Board Tip DFH1IR;
 • Blue Board Tip GM DFH1IR;

Visoka otpornost na udarce i izuzetna čvrstoća , prilikom korišćenja:

 • Gipskartonska ploča Titan Board Tip DFH1IR;
 • Blue Board Tip GM DFH1IR;

Komponente sistema

1 Gipskartonska Technogips Pro Tip A / H2 / DF / DFH2 / Sound Comfort Extra DFIR
2 Premium profil CD 60 / 0.6 mm
3 Premium profil UD 27 / 0.6 mm
4 Dihtung traka @ na sve obimne profile
5 Bandaž traka na svim spojevima na poslednjem sloju + obimni
6

Gipsana fugirna masa FUGA&FINISH Light /FUGA

FUGA za vatrozaštitu @ svi slojevi

7.1 Samobušeći vijak TN 3.5 x 25 mm @ 250 mm
8.1 Vijak s tiplom @ 500 mm za obimne UD 27 profile
8.2 Čelični sidreni ekser @ 500 mm za visilice
9

Visilica s oprugom „Mesec“/„Sidro“; Anker visilica „Sidro“ (nosivost 25 kg)

Direktni držač za CD ili Nonius - visilica (nosivost 40 kg)

10 Okretna spojnica za CD
11 Samourezni vijak, TEX LB 4.2 х 13 mm
12 Spojnica (nastavak) za CD 0.5 mm
  Mineralna vuna (po izboru)
  Gipsana glet masa SATEN / FUGA&FINISH Light

Presek

Presek

Dokumenti

download document

Tehnički katalog

Povezani proizvodi

view product
Premium Profil Z140 CD

Premium Profil Z140 CD

view product
Premium Profil Z140 UD

Premium Profil Z140 UD

view product
Okretna spojnica za CD

Okretna spojnica za CD

Povezane sisteme

view product
Technogips Pro C1-2

Technogips Pro C1-2

view product
Technogips Pro C2-1

Technogips Pro C2-1

view product
Technogips Pro C2-2

Technogips Pro C2-2

Povezani članci

read blog post

01.09.2021

HOW-TO: Postavili UD profile?

U ovom videu pokazujemo kako montirati periferne UD profile pri postavljanju spuštenog plafona. Proizvodi i alati koji su vam...

read blog post

15.09.2021

Spušteni plafon C1-1 sa visilicom s oprugom

U ovom videu pokazujemo kako postaviti spušteni plafon na jednom nivou Technogips Pro C1-1 sa visilicom s oprugom.  ...

read blog post

01.09.2021

HOW-TO: Postavili UD profile?

U ovom videu pokazujemo kako montirati periferne UD profile pri postavljanju spuštenog plafona. Proizvodi i alati koji su vam...

read blog post

15.09.2021

Spušteni plafon C1-1 sa visilicom s oprugom

U ovom videu pokazujemo kako postaviti spušteni plafon na jednom nivou Technogips Pro C1-1 sa visilicom s oprugom.  ...