Technogips Pro S1-2

Облоги кај ѕидови со инсталации изработени од конструкција на CW/UW профили и двослојна облога од гипс-картонска плоча.

 

Примена:

Системско решение Technogips Pro S1-2 е наменето за извршување на Облоги кај ѕидови со инсталации на лифтовите, скалите и инсталациите (ВиК, ОВК, ЕЛ).