BlueBoard - Надворешна плоча Tип GM-FH1-IR

РЕШЕНИЕ ЗА ФАСАДИ. БЕСПРЕКОРНА ЦВРСТИНА. СЕКОГАШ.

 

 

Високо-технолошка плоча за фасади која е специјално направена за изведба на фасадни ѕидови и обложување на стреи и еркери според принципите на сува градба.

Стандард:

EN 15283-1:2008