Technogips Pro W1-1

Преграден sид изработен од единечна конструкција и двострана еднослојна постава од гипс-картонска плоча.

 

Примена:

Technogips Pro W1-1 e системско решение за внатрешни преградни sидови, кое е широко користено во сите простории на :

  • Станбени згради
  • Трговски и офис згради
  • Хотели
  • Болници
  • Училишта