Ανθυγροπυράντοχη γυψοσανίδα Τύπου DFH2

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑ. ΆΨΟΓΗ ΑΝΤΟΧΉ. ΚΆΘΕ ΦΟΡΆ.

Οι ανθυγροπυράντοχες γυψοσανίδες τύπου DFH2 αποτελούνται από τον γύψινο πυρήνα υψηλής πυκνότητας ενισχυμένο με υαλοΐνες σε συνδυασμό με υδρόφοβα πρόσμικτα, για καλύτερη αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες και την αυξημένη απορρόφηση νερού

 

Πρότυπο:

  • EN 520:2004 + А1:2009 ,τύπου DFH2
  • EN 13501-1, Κατηγορία αντίδρασης στην φωτιά: А2-s1,d0