Премиум профили за сухо строителство

Поцинковани висококачествени профили за сухо строителство, студеноформувани. Произведени са съгласно европейски стандарт БДС EN 14195 и покриват всички изисквания за качество, безопасност и постоянство на експлоатационните показатели.

Стандарт:

БДС EN 14195
DIN 18182-1:2015