Огнеустойчива и влагоустойчива гипсокартонена плоскост Tип DFH2

ОПТИМАЛНА ЗАЩИТА ПРИ ПОЖАР. УСТОЙЧИВОСТ НА ВЛАГА. ВСЕКИ ПЪТ.

 

Огнезащитна и влагоустойчива гипсокартонена плоскост Technogips Pro Тип DFH2 е произведена от специална хартия и гипсово ядро с висока плътност, в комбинация със стъклени фибри и хидрофобни добавки за отлична защита при високи температури и влага. 

Използва се за изпълнение на стени и тавани в помещения с изисквания за огнезащита и висока влажност.

 

Класификация:

В съответствие с БДС EN 520:2004 + А1:2009, Тип: DFH2

В съответствие с БДС EN 13501-1, Клас по реакция на огън: А2-s1,d0 (B)