HOW TO: Съвети за работа с Премиум профили UA, оформяне на отвор за врата, монтиране на бойлер в предстенна обшивка

2021-04-06 08:15:00

Днес даваме повече информация за това как и за какво да използвате Премиум профили UA, как правилно да оформите отвор за врата и какво трябва да съобразите при монтирането на бойлер в предстенна обшивка.

Прочетете повече в следващите редове:

 

Въпрос 1: Какво са UA профилите и за какво мога да ги използвам?

Отговор: Премиум профилите UA Technogips Pro са специално подсилени с дебелина на метала от 2.0 mm, за да издържат значително по-големи натоварвания, спрямо стандартните профили с дебелина 0.6 mm. Те могат да се използват за оформянето на врати и прозорци в леки преградни стени, както и за окачването на тежки предмети върху предстенни обшивки или стени.

За правилното фиксиране на UA профилите към пода и тавана, е необходимо използването на пета и болт за UA профил. Особено важно е горната връзка на UA профила с масивния таван да остане влъзгаща, т.е. не затягайте болта до краен предел. По този начин се избягва коравата връзка и наличието на пукнати вследствие на естествените деформации на сградата.

 

Премиум профилите UA на Technogips Pro се предлагат в 3 размера:

-UA 50

-UA 75

-UA 100

 

За всеки от размерите, ще откриете и съответстващия размер пета за UA.

 

Въпрос 2: Какви стъпки трябва да следвам при оформянето на отвор за врата?

Отговор: За оформянето на отвор за врата в преградна стена трябва да стартирате с маркирането на оста на преградната стена и подготовката на периферните UD профили за монтаж върху пода и тавана. Подовият UD профил се прекъсва на мястото, където е предвиден отворът за вратата.

За оформянето на отвора за вратата препоръчваме използването на подсилени Премиум профили UA, които са специално проектирани за конструкции с интензивно и голямо натоварване. Връзката на UA профила към пода и тавана става посредством специални болтове и пети, съобразени с ширината на използваните профили. Горната пета трябва да бъде оставена с незатегнати болтове към UA профила, за да се избегне коравата връзка между преградната стена и основната конструкция. По този начин се елиминира възможността за напукване на фугите при деформации в основната конструкция на сградата от слягане, земетресение или провисване на етажната плоча.

Оформете щурца на вратата с UW профил с дължина отвора на вратата. Монтирайте щурца към UA профилите със Самопробивни винтове Копче 4.2х13. Вертикалните CW профили се позиционират през 600 mm, така, че над щурца да има 1 вертикал за еднослойна или 2 вертикала за двуслойна обшивка.  Минималното разстояние на вертикалните CW профили над щурца трябва да е 150 mm от UA профилите.

След като конструкцията от профилите е готова, можете да преминете към монтирането на обшивката от гипсокартонени плоскости.

Плоскостите около отвора за вратата се оразмеряват в Г-образна форма, за да се подсилят горните ъгли. 

Тук може да откриете видео по темата, в което показваме всички необходими стъпки за оформянето на отвор за врата: https://www.youtube.com/watch?v=NuXx8s7Uqvg

 

Въпрос 3: Искам да монтирам бойлер в предстенна обшивка. Какво трябва да съобразя?

Отговор: Ако искате да окачите бойлер в предстенна обшивка от гипсокартон, трябва да започнете от изграждането на предстенната обшивка. За целта трябва да фиксирате Премиум профилите UW към пода и тавана и вертикалния CW профил към стената.

Самият бойлер ще трябва да бъде фиксиран върху подсилени Премиум профили UA. Те се 

фиксират към пода и тавана с пети за UA и болтове за UA. Горната пета се оставя с незатегнати болтове към UA профила, за да се избегне коравата връзка между предстенната обшивка и основната конструкция. По този начин се елиминира възможността за напукване на фугите при деформации в основната конструкция на сградата от слягане, земетресение или провисване на етажната плоча.

Върху вертикалните UA профили се монтират и UA профили хоризонтално отново с помощта на пети и болтове за UA. В тях се монтират шпилките за захващане на бойлера

След като сте фиксирали всички шпилки, можете да пристъпите към затварянето на предстенната обшивка. За пространства с високи нива на влага препоръчваме използването на Влагоустойчива гипсокартонена плоскост тип H2 или Blue Board тип GMFH1I3.

 

Благодарим на всички, които изпратиха своите въпроси към нас този месец. Очакваме вашите нови въпроси в нашите канали в социалните мрежи: @technogipspro!