Какви са различните размери рапиден винт за гипсокартон?

2021-03-17 19:00:00

В това видео показваме различните размери Рапиден винт за гипсокартон, как се използват и за какви гипсокартонени плоскости са подходящи.

 

Рапидният винт е винт с остър връх, който служи за монтаж на гипсокартонени плоскости към метална основа с дебелина до 0.7mm. Technogips Pro стандартно предлага 5 различни размера рапиден винт:

  • Рапиден винт TN 3.5 x 25
  • Рапиден винт TN 3.5 x 35
  • Рапиден винт TN 3.5 x 45
  • Рапиден винт TN 3.5 x 55
  • Рапиден винт TN 4.2 x 70

 

Препоръчваме използването на Рапиден винт TN за интериорно приложение с гипсокартонени плоскости тип A, тип H2, тип DF, тип DFH2 и Sound Comfort Extra тип DF.

Фиксирането на винтовете става чрез винтоверт, който задължително трябва да се държи перпендикулярно на плоскостта, за да може ъгълът между плоскостта и винта да бъде 90 градуса. Главата на винта трябва да навлиза на 1 mm под повърхността, а свободният край на винта трябва да навлиза на минимум 10 mm навътре в кухото пространство на профила.

 

Различните размери рапиден винт се използват както следва:

  • За еднослойна обшивка от гипсокартонена плоскост със стандартна дебелина 12.5mm и метален профил до 0.7mm, използваме Рапиден винт TN 3.5 х 25.
  • За втория слой на двуслойна обшивка от две гипоскартонени плоскости със стандартна дебелина 12.5mm и метален профил до 0.7mm, използваме Рапиден винт TN 3.5 х 35. Когато плоскостите са с дебелина 15 mm, за вторият слой използваме Рапиден винт TN 3.5 х 45.
  • За третия слой на трислойна обшивка от три гипсокартонени плоскости със стандартна дебелина 12.5mm или дебелина 15mm и метален профил до 0.7mm, използваме рапиден винт TN 3.5 х 55.
  • За четвъртия слой на четирислойна обшивка от четири гипсокартонени плоскости със стандартна дебелина 12.5mm или 15mm и метален профил до 0.7mm, използваме рапиден винт TN 4.2 x 70.