Dokumenti

 


Sistemi Technogips Pro 


Za več informacij o rešitvah Technogips Pro, vključno s požarno in zvočno izolacijo, se obrnite na ekipo Technogips Pro.

Kontakt: Marko Ostojić - e-mail: marko@technogipspro.com;  tel: +385 98 1382 018


 

 


Dokumenti izdelka Technogips Pro


DoP - Izjava o Lastnostih      TDS - Tehnični list             SDS - Varnostni list


 

 Mavčne plošče Technogips Pro

DoP
TDS
SDS
 Standardna plošča А /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngSDS
 Impregnirana plošča H2 /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngSDS
 Protipožarna plošča DF  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngSDS
 Sound Comfort Extra DF  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngSDS
 Protipožarna impregnirana plošča DFH2 /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngSDS
 Standardna zunanja plošča Blue Board GM-FH1-IR /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngSDS
       
 Prašnatih proizvodov Technogips Pro 
 DoP
 TDS
 SDS
 FUGA&FINISH Light – gotova fugirna in fina izravnalna masa  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngSDS
 FIX - mavčno lepilo za lepljenje mavčne plošče  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngSDS
 FUGA -  fugirne mase za obdelavo stikov   /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngSDS
 FUGA hydro - impregnirane fugirne mase za obdelavo stikov  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngSDS
 SATEN - ročna gladilna masa  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngSDS
 SPRINT - strojni omet na osnovi mavca  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngSDS
 SPRINT plus - lahka strojni omet na osnovi mavca  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngSDS
 Gradbeni omet  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngSDS
       

 Premium Profili Technogips Pro 


 

 DoP


 

 TDS


  

 
 Premium Profili CD 60  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS  
 Premium Profili UD 27  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS  
 Premium Profili CW 50 / 75 / 100   /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS  
 Premium Profili UW 50 / 75 / 100  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS  
 Premium Profili UA 50 / 75 / 100  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS  
       
 Vijaki Technogips Pro za sustave suhe gradnje
 DoP
 TDS
 
 TN Hitrovgradni vijak 3.5х25/35/45/55; 4.2x70  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS  
 TN Titan vijak 3.9х25/35
 /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS  
 TB Hitrovgradni vijak 3.5х25/35/45/55  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS  
 LN Vijak za lim, TEX 4.2х13  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS  
 LB Hitrovgradni vijak, TEX 4.2х13; 3.5х9.5  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS  
 LB Hitrovgradni vijak, HEX  5.5х25  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS  
 Vijak z vložkom 6х40/60/80  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS  
 DN kovinski klin 6х40/60  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS  
       
 Pribor Technogips Pro za stropi
DoP
 TDS
 
 Direktno obešalo   /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS  
 Obešalo z vzmetjo, tip Mesec  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS  
 Obešalo z vzmetjo, tip Sidro  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS  
 Nonius obešalni sistem  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS  
 Sidrno obešalo z vzmetjo  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS  
 Žica z ušesom, Žica z zanko  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS  
 Dvojno pero  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS  
 Multispojnik za stropni CD profil  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS  
 CD križna vez  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS  
 Enostrani nivojski spojnik za stropni CD profil   /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS  
 M8 Vijak z matico za UA profile  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS  
 Povezovalni kotnik za UA profil 50 / 75 / 100  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS  

 Premium Profil - zaščitni vogalnik

/Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS  

 Premium Profil Aluminium zaščitni vogalnik

/Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS  
 Fugilni trak - stakleni voal /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS  
 Fugilni trak - samolepilni /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS  
 Fugilni trak - papirni /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS  
 PE tesnilni trak /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS  
       
 Revizijska vrata  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS  
       
 PERMABASE - vlaknena cementna plošča /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS