Briga za prirodu

Održiv razvoj je izazov da se obezbedi proizvod koji olakšava naš život a, da istovremeno minimizira uticaj proizvodnje na prirodnu sredinu, transport i okruženje u okviru zadatih ograničenja. Od ustanovljenja, Technogips Pro se striktno pridržava principa održivog razvoja kao što su:

Green corner

  • Uptreba ekoloških sirovina
  • Kratke transportne relacije u proizvodnom procesu
  • Umanjen utrošak energije i nisko emision proizvodni proces
  • Nulti proizvodni otpad
  • Zaokružen proces prerade/ Recycling

 

Održiv razvoj je pojam u upotrebi od 1987 godine, nakon Izveštaja komisije Ujedinjenih Nacija „naša zajenička budučnost“ o okruženju i razvoju (WCED). U tom izveštaju, održiv razvoj je označen kao „razvoj koji zadovljava potrebe sadašnjosti ne ugrožavajući potrebe budućih generacija za zadovoljenje sopstvenih potreba“. Danas je pojam održivog rasta prevashodno povezan sa ekologijom. Održivost može biti shvačena u društvenom smislu (korporativna i moralna odgovornost prema potrebama čovečanstva), privrednom smislu kao ekonomski rast istodobno povezano sa okruženjem kao uobičajenom značenju. 

Technogips Pro je sertifikavan prema standardima Forest Stewardship Council za upravljanje i kontrolu porekla papirne sirovine kao sastavnog dela proizvoda.

Zašto FSC?