Документи


Системски решенија Техногипс Про


За подетални информации и документи околу ТехногипсПро системските решенија,

вклучувајќи ги и противпожарните системи и звучната изолација, ве молиме обратете се до:   

 Панче Костуранов д.и.а., моб: +389 (0) 75 271 232; е-маил: pance@technogipspro.com


 

 


Документи за производите на Техногипс Про


DoP - Изјава за експлоaтациските индикатори     TDS Технички лист            SDS Безбедносен сертификат

EPD - Декларација за еколошки производи


 

 Гипс-картонски плочи Техногипс Про
DoP
TDS
SDS
EPD
 Стандардна гипс-картонска плоча А  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngSDS  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngEPD
 Импрегнирана гипс-картонска плоча H2  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngSDS  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngEPD
 Противпожарна гипс-картонска плоча DF /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngSDS  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngEPD
 Sound Comfort Extra DF /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngSDS  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngEPD
 Противпожарна импрегнирана гипс-картонска плоча DFH2 /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngSDS  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngEPD
 Надворешна плоча Blue Board GM-FH1-IR  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngSDS  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngEPD
         
 Производи на база на гипс Техногипс Про
 DoP
 TDS
 SDS
 
FUGA & FINISH Light – Лесна, готова за употреба универзална смеса  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngSDS  
 FIX - Лепак за гипс-картонски плочи  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngSDS  
 FUGA - исполнувач на споеви  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngSDS  
 FUGA hydro - импрегниран исполнувач на споеви   /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngSDS  
 SATEN - глет маса за завршно глетување  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngSDS  
 SPRINT - гипсен малтер за машинско и рачно малтерисување  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngSDS  
 SPRINT plus - лесен гипсен малтер за машинско и рачно малтерисување  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngSDS  
 Градежен гипс  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngSDS  
         
 Премиум профили Техногипс Про за сува градба 
 DoP
 TDS
 
 
 Премиум профил CD 60  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS    
 Премиум профил UD 27  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS    
 Премиум профил CW 50 / 75 / 100   /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS    
 Премиум профил UW 50 / 75 / 100  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS    
 Премиум профил UA 50 / 75 / 100  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS    
         
 Шрафови Техногипс Про за сува градба
 DoP
 TDS
 
 
 Брз шраф 3.5х25/35/45/55; 4.2x70  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS    
 Titan шраф TN 3.9x25/35  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS    
 Саморезен шраф 3.5х25/35/45/55  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS    
 Шраф за лим, TEX 4.2х13  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS    
 Саморезен шраф за лим, TEX 4.2х13; 3.5х9.5  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS    
 Саморезен шраф за лим, HEX 5.5x25  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS    
 Ротациона типла 6х40/60/80  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS    
 Сидрест клин 6х40/60  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS    
         
 Монтажни прибори за сува градба
DoP
 TDS
   
 Директен држач  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS    
 Анкер држач брз, тип Месечина  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS    
 Анкер држач брз, тип Сидро  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS    
 Нониус држач  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS    
 Анкерфикс држач за дрво  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS    
 Жица со увце, кука  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS    
 Двоен федер  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS    
 Спојка за CD профил  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS    
 Крстеста спојка за CD–профил  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS    
 Спојка за CD профил за едно ниво  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS    
 Сидреста винкла за CD профил  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS    
 Шраф за прифатна винкла  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS    
 Прифатна винкла за врата UA профил - 50 / 75 / 100  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS    

 Премиум аголна заштитна лајсна за малтер 33x33 mm

 /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS    

 Премиум алу-заштитен аголен профил 23х23 mm

 /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS    
 Бандажна лента од стаклени влакна  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS    
 Мрежеста бандажна лента – самолеплива  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS    
 Хартиена бандажна лента  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS    
 Акустична лента – самолеплива  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS    
         
 Ревизионни отвори  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS    
         
 PERMABASE  армирано - цементна плоча  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS