Гипс-картонски плочи

Општи информации

Гипскартонските плочи Technogips Pro се изработени од висококвалитетни суровини и ги задоволуваат сите барања на европските стандарди  БДС EN 520 и DIN 18 180. Воведениот систем за внатрешна контрола на производството обезбедува квалитет, безбедност и постојаност  на  експлоатациските индикатори.

Стандардна гипс-картонска плоча Tип А

Стандардна гипс-картонска плоча Tип А

ТЕСТИРАНО РЕШЕНИЕ. БЕСПРЕКОРНА ЦВРСТИНА. СЕКОГАШ.

  Гипс-картонски плочи изработени од високо-технолошка хартија и јадро од гипс. Се употребуваат за стандардна изведба на ѕидови иплафони во простории со нормална...

повеќе >>
Импрегнирана гипс-картонска плоча Tип Н2

Импрегнирана гипс-картонска плоча Tип Н2

ОТПОРНОСТОД ВЛАГА. БЕСПРЕКОРНА ЦВРСТИНА. СЕКОГАШ.

  Овие гипс-картонски плочи се изработени од посебна импрегнирана хартија и гипсена основа со адитиви за водонепропустливост (хидроф- обни адитиви) за заштита од...

повеќе >>
Противпожарна гипс-картонска плоча Tип DF

Противпожарна гипс-картонска плоча Tип DF

ОТПОРНОСТ НА ПОЖАР. БЕСПРЕКОРНА ЦВРСТИНА. СЕКОГАШ.

  Овие гипс-картонски плочи се изработени од посебна, тешко запалива хартија и гипсена основа која е зајакната со стаклени влакна и глина за подобра отпорност при високи...

повеќе >>
Противпожарна импрегнирана гипс-картонска плоча Тип DFH2

Противпожарна импрегнирана гипс-картонска плоча...

ОТПОРНОСТ НА ПОЖАР. БЕСПРЕКОРНА ЦВРСТИНА. СЕКОГАШ.

  Гипс-картонски плочи изработени од специјална хартија и јадро од гипс, армирано со стаклени влакна и адитиви за водонепропустливост (хидрофобни адитиви) за подобра...

повеќе >>
Страници:  « 1 2 »Претходна | Следна