Надворешни плочи

Општи информации

Надворешните плочи на Technogips Pro се изработени од висококвалитетни суровини и ги задоволуваат сите барања на европските стандарди EN 15283-1. Воведениот систем за внатрешна контрола на производството обезбедува квалитет, безбедност и постојаност  на  експлоатациските индикатори.

BlueBoard - Надворешна плоча Tип GM-FH1-R

BlueBoard - Надворешна плоча Tип GM-FH1-R

96%ЧИСТ FGD ГИПС. ОДЛИЧНА ЗАШТИТА ОД ВЛАГА....

  Високо-технолошка плоча за фасади која е комбинација од одлична заштита од влага и од мувла, а исто така поседува и одлична цврстина и...

повеќе >>
WhiteBoard - Надворешна плоча Tип GM-FH1-IR

WhiteBoard - Надворешна плоча Tип GM-FH1-IR

96%ЧИСТ FGD ГИПС. РЕШЕНИЕ ЗА ФАСАДИ....

  Високо-технолошка плоча за фасади која е специјално направена за изведба на фасадни ѕидови и обложување на стреи и еркери со методите на сува градба. Стандард: EN...

повеќе >>