Надворешни плочи

Општи информации

Надворешните плочи на Technogips Pro се изработени од висококвалитетни суровини и ги задоволуваат сите барања на европските стандарди EN 15283-1. Воведениот систем за внатрешна контрола на производството обезбедува квалитет, безбедност и постојаност  на  експлоатациските индикатори.

BlueBoard - Надворешна плоча Tип GM-FH1-IR

BlueBoard - Надворешна плоча Tип GM-FH1-IR

РЕШЕНИЕ ЗА ФАСАДИ. БЕСПРЕКОРНА ЦВРСТИНА....

    Високо-технолошка плоча за фасади која е специјално направена за изведба на фасадни ѕидови и обложување на стреи и еркери според принципите на сува...

повеќе >>