Ѕидни облоги

Општи информации

Technogips Pro L0-1

Technogips Pro L0-1

Неносечката Облога тип "Сув малтер"

  Примена: Technogips Pro L 0-1 e системско решение за облога тип "Сув малтер"  во сите простории на: Станбени згради Трговски и офис...

повеќе >>
Technogips Pro L1-1

Technogips Pro L1-1

Ѕидни облоги изработени од конструкција на...

  Примена: Technogips Pro L 1-1 e системско решение за ѕидни облоги, което може да се монтира на независна конструкција или директно да се фиксира на традиционалното...

повеќе >>
Technogips Pro L1-2

Technogips Pro L1-2

Ѕидни облоги изработени од конструкција на...

  Примена: Technogips Pro L1-2 e системско решение за ѕидни облоги, което може да се монтира на независна конструкција или директно да се фиксира на традиционалното...

повеќе >>