Technogips Pro C1-2

Спуштен плафон изработен со конструкција на едно ниво и двослојна облога од гипс-картонска плоча.

 

Примена:

Technogips Pro C1-2 e системско решение за спуштен плафон, кое е широко користено во нови и постојни згради.