Εγγραφα

 

 


Technogips Pro Έγγραφα λύσης συστήματος


Τα πρωτότυπα των πρωτοκόλλων θα εκδίδονται για συγκεκριμένα έργα, σύμφωνα με τη διαδικασία που υιοθετείται από την Formatt Building Products Ltd.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την ομάδα της Technogips Pro.

Mario Marinkovmob: +359 895 480 203; e-mail: m.marinkov@technogipspro.com 


 

 

 


Technogips Pro Έγγραφα προϊόντων

DoP - Δηλωση Επιδοσεων   TDS - Technical Data sheet            SDS - Safety Data Sheet

EPD - Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος


 

 Γυψοσανίδες Technogips Pro
DoP
TDS
SDS
EPD
 Απλή γυψοσανίδα Technogips Pro A /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngSDS  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngEPD
 Ανθυγρή γυψοσανίδα Technogips Pro H2  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngSDS  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngEPD
 Πυράντοχη γυψοσανίδα Technogips Pro DF  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngSDS  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngEPD
 Sound Comfort Extra DF /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngSDS  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngEPD
 Γυψοσανίδα Technogips Pro DFH2  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngSDS  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngEPD
 Γυψοσανίδα εξωτερικής χρήσης Blue Board GM-FH1-IR  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngSDS  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngEPD
         
 Τα μείγματα ξηρού γύψου Technogips Pro
 DoP
 TDS
 SDS
 
 FUGA & FINISH Light Υλικό έτοιμο προς χρήση για όλες τις εφαρμογές Technogips Pro  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngSDS  
 FIX- κόλλα γύψου  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngSDS  
 FUGA - Στόκοσ αρμολόγησησ   /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngSDS  
 FUGA hydro - Στόκοσ αρμολόγησησ με αυξημένη αντοχή στην υγρασία   /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngSDS  
 SATEN - Στοκοσ φινιρισματοσ γυψου   /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngSDS  
 SPRINT - Σοβάσ γύψου μηχανήσ   /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngSDS  
 SPRINT plus - Ελαφρύσ σοβάσ γύψου μηχανήσ   /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngSDS  
 Construction Gypsum  - οικοδομικοσ γυψοσ  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngSDS  
         
 Προφίλ Technogips Pro
 DoP
 TDS
 
 
 Premium profile CD 60  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS    
 Premium profile UD 27  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS    
 Premium profile CW 50 / 75 / 100   /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS    
 Premium profile UW 50 / 75 / 100  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS    
 Premium profile UA 50 / 75 / 100  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS    
         
 Συνδετήρες για κατασκευή γυψοσανίδας Technogips pro
 DoP
 TDS
 
 
 Αιχμηρή βίδα ΤΝ 3.5х25/35/45/55; 4.2x70  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS    
 Titan Βίδα TN 3.9x25/35  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS    
 Τρυπανόβιδα TN 3.5х25/35/45/55  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS    
 Αιχμηρή λαμαρινόβιδα TEX 4.2х13  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS    
 Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα TEX 4.2х13; 3.5х9.5  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS    
 Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα HEX 5.5x25  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS    
 Καρφωτό βύσμα 6х40/60/80  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS    
 Μεταλλικό αγκύριο ανάρτησης 6х40/60  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS    
         
 Αξεσουάρ για την κατασκευή γυψοσανίδας

DoP
 TDS
   
 Άμεση ανάρτηση Π  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS    
 Αντικραδασμική ανάρτηση  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS    
 Ταχεία ανάρτηση Τ  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS    
 Κρεμάστρα Nonius  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS    
 Ανάρτηση για καμπύλες κατασκευές  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS    
 Ντίζα με θηλειά ή γάντζο  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS    
 Διπλή πεταλούδα  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS    
 Συνδετήρας Μ  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS    
   /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS    
 Συνδετήρας Π  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS    
 Ομοεπίπεδος Σύνδεσμος  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS    
 Κοχλίας σύνδεσης γωνίας - UA  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS    
 Γωνία στερέωσης για ενισχυμένα προφίλ UA 50 / 75 / 100   /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS    

 Premium Μεταλλικό γωνιόκρανο σοβά με πλέγμα

 /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS    

 Premium Διάτρητο γωνιόκρανο αλουμινίου

 /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS    
 Υαλοταινία αρμού  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS    
 Αυτοκόλλητη δικτυωτή υαλοταινία αρμού  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS    
 Χαρτοταινία αρμού  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS    
 Ηχομονωτική ταινία  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS    
         
 Θυρίδες επίσκεψης  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS    
         
 PERMABASE   /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS