Διαχωριστικές τοιχοποιίες

Γενικές πληροφορίες

Η ενότητα περιέχει την πλήρη ανάλυση των συστημάτων για τις διαχωριστικές τοιχοποιίες της Technogips Pro για κατασκευές σε νέα και υφιστάμενα κτίρια. Καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις πυροπροστασίας, ηχομόνωσης , προστασία από την υγρασία καθώς και για τοιχοποιίες αυξημένου ύψους. Οι κατασκευές διαχωριστικής τοιχοποιίας της Technogips Pro αποτελούν μη φέροντα στοιχεία που κατασκευάζονται εύκολα και σύμφωνα με τις μεθόδους της ξηράς δόμησης, επομένως είναι εύκολη και η αλλαγή / αποξήλωση τους με ελάχιστο αντίκτυπο τόσο στο κτίριο όσο και για τους ενοίκους του, γεγονός που οδηγεί σε σημαντική μείωση των απαιτούμενων χρόνων.

Technogips Pro W1-1

Technogips Pro W1-1

Διαχωριστική μη φέρουσα τοιχοποιία μονού...

  Εφαρμογές: Το σύστημα W1-1 της Technogips Pro ...

περισσότερο >>
Technogips Pro W1-2

Technogips Pro W1-2

Διαχωριστική μη φέρουσα τοιχοποιία μονού...

  Εφαρμογές: Το σύστημα W1-2 της Technogips Pro ...

περισσότερο >>
Technogips Pro W1-3

Technogips Pro W1-3

Διαχωριστική μη φέρουσα τοιχοποιία μονού...

  Εφαρμογές: Το σύστημα W1-3 της Technogips Pro ...

περισσότερο >>
Technogips Pro W2-2A

Technogips Pro W2-2A

Διαχωριστική μη φέρουσα τοιχοποιία διπλού...

  Εφαρμογές: Το σύστημα W2-2Α της Technogips Pro ...

περισσότερο >>
Σελίδες:  « 1 2 »Προηγούμενος | Επόμενο