Πως να εγκαταστήσετε έναν διακόπτη για τα φώτα, σε τοιχοποιία ξηράς δόμησης;

2020-08-12 14:13:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο παρόν βίντεο θα σας παρουσιάσουμε την εγκατάσταση ενός διακόπτη για τα φώτα στην τοιχοποιία.

 

Αρχικά θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του μεταλλικού σκελετού καθώς και η τοποθέτηση της μίας πλευράς των γυψοσανίδων.

Στην συνέχεια θα πρέπει να περάσετε τον εύκαμπτο σωλήνα PVC μέσα από τις ειδικές οπές H στα προφίλ των ορθοστατών , μέσω του οποίου θα περάσουν τα καλώδια του διακόπτη. Σε περίπτωση διέλευσης από ειδικά ενισχυμένα προφίλ UA, είναι απαραίτητο να ανοίξετε μια επιπλέον οπή με κωνικό τρυπάνι.

Η τυπική απόσταση για την οριζόντια εγκατάσταση καλωδίων φωτισμού, από την οροφή , είναι 40 εκατοστά.   

Οδηγήστε τα καλώδια στην επιθυμητή θέση για την εγκατάσταση του διακόπτη. Η συνήθης θέση βρίσκεται στην πλευρά που ανοίγει η πόρτα και τουλάχιστον 15 εκατοστά από αυτήν. Το ύψος από την τελική επίστρωση του δαπέδου θα πρέπει να είναι μεταξύ 90 και 140 εκατοστών ανάλογα με την προτίμηση του χρήστη.

Αφού περάσετε τα καλώδια μέσα από τον σωλήνα ,θα πρέπει να ξεκινήσετε την εγκατάσταση του πετροβάμβακα και να καλύψετε και αυτή την πλευρά της τοιχοποιίας με τις γυψοσανίδες.

Τέλος θα πρέπει να επισημάνετε τη θέση του διακόπτη φωτισμού στις τοποθετημένες γυψοσανίδες. Με την φρέζα 67mm, το τυπικό μέγεθος του κιβωτίου διακοπτών για τοιχοποιίες ξηράς δόμησης , θα πρέπει να δημιουργήσετε μια οπή. Τοποθετήστε το κουτί στην τρύπα και ξεκινήστε την εγκατάσταση των διακοπτών.