ЕКО гипсокартонени плоскости

Малко продукти притежават по – добри характеристики на устойчив строителен материал от гипсокартона. Над 90% от съдържанието на гипсокартона е от гипс, който се добива от сероочистка на ТЕЦ – ове, а картонът за обшивката е от рециклирана хартия. Техническият гипс е суровина, утвърдена и използвана от четвърт век, докато рециклирана хартия се използва масово от повече от 50 години. При производството се използва природна газ като енергиен източник, а необходимата вода се пречиства и използва повторно. Емисиите от използваната природна газ са минимални и реално фабриката изпуска в атмосферата само водна пара.

/pages/za_nas_zelenkyt_gipsokarton (1)resized.jpg

 

КАЧЕСТВАТА НА ГИПСА

Гипсът е инертен, нетоксичен материал, което го прави абсолютно безвреден за човека, независимо дали е добит от естествено находище или е получен при сероочистка на ТЕЦ – ове. Поради двете свързани молекули вода във формулата на гипса, той притежава и способността да подобрява качеството на въздуха в затворени помещения, както и да акумулира малки количества топлина, като така допълнително допринася за благоприятния вътрешен климат.

/pages/za_nas_zelenkyt_gipsokarton_reciklirane (1) background.jpg

 

РЕЦИКЛИРАНЕ

Гипсът е един от малкото материали, при които е възможен пълен затворен цикъл на рециклиране. При производството на строителни материали от гипс първата стъпка е калцинацията на гипса (печене) – извличане на кристално свързаната вода от суровината (независимо дали е природен или технически гипс), чрез нагряване до температура около 200 °С. При последвало добавяне на същото количество вода гипса добива първоначалния си вид на твърд минерал. Това изключително свойство на гипса позволява затворения цикъл на рециклиране на материала.