Стандартни гипсокартонени плоскости Tип А

ИЗПИТАНО РЕШЕНИЕ. БЕЗУПРЕЧНА ЗДРАВИНА. ВСЕКИ ПЪТ.

 

Стандартна гипсокартонена плоскост Technogips Pro Тип А е произведена от високотехнологична хартия и гипсово ядро със специални добавки.

Използва се за стандартно изпълнение на стени и тавани в помещения с нормалнa влажност.

Класификация:

В съответствие с БДС EN 520:2004 + А1:2009, Тип: A