Sound Comfort Extra DF

ОПТИМАЛНА ЗВУКОИЗОЛАЦИЯ. ДОПЪЛНИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРИ ПОЖАР. ВСЕКИ ПЪТ.

Гипсокартонени плоскости, произведени от специална хартия и гипсово ядро с висока плътност, подсилено със стъклени фибри за по-добри звукоизолиращи качества и устойчивост на високи температури.

 

Sound Comfort Extra, тип DF гипсокартонени плоскости осигуряват ефективна звукоизолация от въздушен и ударен шум при изграждане на стени и тавани в помещения със завишени изисквания за звукоизолация и огнезащита.

 

Класификация:

В съответствие с БДС EN 520:2004 + А1:2009,Тип: DF

  

/Tehnicheski karti/pdf-download-icon.png Декларация за екпслоатационни показатели

/Tehnicheski karti/pdf-download-icon.png Техническа карта