Гипсокартонени плоскости

Обща информация

Гипсокартонените плоскости Technogips Pro се произвеждат от висококачествени суровини и покриват всички изисквания на европейските стандарти БДС EN 520 и DIN 18 180. Въведената система за вътрешно-производствен контрол гарантира качество, безопасност и постоянство на експлоатационните показатели.

Sound Comfort Extra DF

Sound Comfort Extra DF

ОПТИМАЛНА ЗВУКОИЗОЛАЦИЯ. ДОПЪЛНИТЕЛНА ЗАЩИТА...

  Гипсокартонени плоскости, произведени от специална хартия и гипсово ядро с висока плътност, подсилено със стъклени фибри за по-добри звукоизолиращи качества и...

повече >>
Страници:  « 1 2 »Предишна | Следваща