Строителен гипс

96% ЧИСТ FGD ГИПС. ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗДРАВ. ВСЕКИ ПЪТ.

 

Бързосвързващ строителен гипс за директно приложение. Използва се за пълнене на отвори, монтаж на електрически инсталации, шпакловане върху хастарни мазилки или други подходящи основи с нормална носимоспособност.

Класификация:

В съответствие с БДС EN 13279-2:2014