Двуслойна облицовка върху двойна конструкция тип А

Преградна стена изградена от двойна метална конструкция и двустранна облицовка от два слоя гипсокартонени плоскости.