Двуслойна облицовка върху единична конструкция

Преградна стена изградена от единична метална конструкция и двустранна облицовка от два слоя гипсокартонени плоскости.