Еднослойна облицовка върху изолационен слой от минерална вата

Допълнителният изолационен слой повишава топло изолационните характеристики на стената, както звукоизолацията и пожароустойчивостта.

Стенните облицовки с изолационен слой от минерална вата се изпълняват като ватата се залепя на стената и върху нея с ФУГА се залепят гипсокартонениете плоскости.Изпълняват се по три различни метода в зависимост от гладкостта на основата. Допустимата височина е 3м.