Еднослойна или двуслойна облицовка върху директно закрепена конструкция

Постига се повърхност директно готова за боядисване.

Подобрява акустиката в помещенията и защитава основната конструкция при пожар. Подходящ за жилищни стаи, офиси, хотели, болници, училища и детски градини.