2 начина да удължим CW профил

2020-06-16 14:34:00

 

 

 

 

  

 

 

Метод 1 – Оформяне на кутия, чрез припокриване на двата CW профила.

В зависимост от използваните CW профили, дължината на застъпване трябва да бъде:

CW 50 > 500 mm

CW 75 > 750 mm

CW 100/125/150 > 1000 mm

 

Метод 2 – Удължаване чрез допълнителен UW профил.

В зависимост от използваните CW профили, дължината на допълнителния UW профил трябва да бъде:

CW 50 -> 1000 mm (UW)

CW 75 -> 1500 mm (UW)

CW 100/125/150 -> 2000 mm (UW)

 

Важни препоръки:

Фиксирането по двата метода трябва да бъде с минимум 4 бр. Самопробивен винт Копче 4.2х13 от всяка страна на съединението.

Задължително е удължаванията се разминават през профил, в горна и долна част на стената.

 

Повече техническа информация за използваните продукти.