Dokumente

 

 


Technogips Pro Dokumentet e Zgjidhjes së Sistemit


Origjinalet e protokolleve do të lëshohen për projekte të veçanta, në përputhje me procedurën e miratuar nga Formatt Building Products Ltd.

Për më shumë informacion ju lutemi kontaktoni ekipin Technogips Pro.

please contact: Arch. Gjergji Çërra, tel: ++355 68 203 0915; e-mail: gj.cerra@technogipspro.com


 

 

 


Technogips Pro Product Documents

DoP - Declaration of Performance      TDS - Technical Data sheet            SDS - Safety Data Sheet


 

 Pllakat e gipsit Technogips Pro
DoP
TDS
SDS
EPD
 Pllakë standarte gipsi А /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngSDS  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngEPD
 Pllakë gipsi rezistente kundër lagështirës H2 /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngSDS  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngEPD
 Pllakë gipsi rezistente ndaj zjarrit DF /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngSDS  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngEPD
 Sound Comfort Extra DF /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngSDS  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngEPD
 Pllakë gipsi rezistente ndaj zjarrit dhe lagështirës DFH2 /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngSDS  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngEPD
 Pllakë Blue Board GM-FH1-IR /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngSDS  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngEPD
         
 Pluhura gipsi të perziera Technogips Pro
 DoP
 TDS
 SDS
 
 FUGA&FINISH Light – gati per perdorim mbushes universal per fugat dhe jo vetem  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngSDS  
 FIX- Ngjitës gipsi  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngSDS  
 FUGA - Stuko me bazë gipsi rezistente ndaj lagështires  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngSDS  
 FUGA hydro - Stuko për fugat me baz gipsi  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngSDS  
 SATEN - Stuko patinimi  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngSDS  
 SPRINT - Llaç gipsi per suvatim me dore dhe makineri  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngSDS  
 SPRINT plus - Suva me peshe te lehte per perdorim me makineri dhe me dore  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngSDS  
 Construction Gypsum - Stuko gipsi për ndërtim  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngSDS  
         
 Premium Profile Technogips Pro per ndertime te thata (gipse)
 DoP
 TDS
 
 
 Premium profile CD 60  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS    
 Premium profile UD 27  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS    
 Premium profile CW 50 / 75 / 100   /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS    
 Premium profile UW 50 / 75 / 100  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS    
 Premium profile UA 50 / 75 / 100  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS    
         
 Montuese per sistemet e thata Technogips pro
 DoP
 TDS
 
 
 Vidë për muret e thata 3.5х25/35/45/55; 4.2x70  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS    
 Vidë me fije shume te holle Titan TN 3.9x35/35  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS    
 Vidë për muret e thata me vetë-shpim 3.5х25/35/45/55  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS    
 Vidë për muret e thata TEX 4.2х13  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS    
 Vidë TEX me vetë-shpim 4.2х13; 3.5х9.5  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS    
 Vidë me vetë-shpim për muret e thata HEX  5.5x25  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS    
 Upa Nailoni 6х40/60/80  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS    
 Upa tavani 6х40/60  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS    
         
 Aksesore 

DoP
 TDS
   
 Kllapa rregulluese  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS    
 Varese , "Moon"  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS    
 Varese , "Anchor"  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS    
 Lidhëse Nonius  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS    
 Varëse shirit e gdhendur, "Anchor"  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS    
 Tel mbajtës me cengel ose filik  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS    
 Kapëse e dyfishtë  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS    
 Lidhëse gjatësore për CD   /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS    
   /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS    
 Kapëse për lidhje kryq të CD  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS    
 CD lidhës nivelesh  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS    
 Vida  UA për këndet  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS    
 Këndore UA 50 / 75 / 100   /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP  /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS    

 Këndore hekuri per llacëra 33x33 mm

/Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS    

 Këndore alumini standarte 23х23 mm

/Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS    
 Shirit bashkimi me fibra qelqi /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS    
 Shirit bashkimi vetë-ngjitës /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS    
 Shirit letre për bashkimet /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS    
 Shirit izolues akustik /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS    
         
 Portë teknike /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS    
         
 PERMABASE - Pllakë me fibra çimento /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngDoP /Tehnicheski karti/pdf-download-icon.pngTDS