Pllakat e gipsit

Informacione të përbashkëta

Pllakat e gipsit të Technogips Pro prodhohen nga lëndë të para të cilësisë së lartë që përmbushin të gjitha kërkesat e standardeve Europiane EN 520 dhe DIN 18 180. Sistemi i kontrollit të prodhimit që implementohet në fabrikë (FPC) garanton cilësi, siguri dhe konsistencë performance.

Pllaka standarde gipsi Tipi A

Pllaka standarde gipsi Tipi A

ZGJIDHJE TE TESTUARA. FUQI PERFEKTE ÇDO HERE.

  Pllaka gipsi të prodhuara me letër të teknologjisë së lartë dhe bërthamë me aditivë specialë. Ato përdoren...

më >>
Pllaka gipsi kundër lagështirës Tipi H2

Pllaka gipsi kundër lagështirës Tipi H2

REZISTENCE NDAJ LAGESHTIRES. FUQI PERFEKTE. ÇDO...

  Pllaka gipsi të prodhuara me letër special rezistente ndaj ujit dhe bërthamë gipsi me aditivë kundër ujit (hidrofobikë) për...

më >>
Pllaka gipsi zjarrduruese Tipi DF

Pllaka gipsi zjarrduruese Tipi DF

REZISTENCE NDAJ ZJARRIT. FUQI PERFEKTE ÇDO HERE.

  Pllaka gipsi të prodhuara nga letër speciale që nuk digjet lehtë dhe bërthamë gipsi të përforcuar me fibra xhami dhe...

më >>
Pllakë gipsi rezistente ndaj zjarrit dhe lagështirës Tipi DFH2

Pllakë gipsi rezistente ndaj zjarrit dhe...

GIPS FGD 96% I PASTËR. REZISTENCË NDAJ...

më >>
Faqet:  « 1 2 »Mëparshëm | Ardhshëm